line

Všetky emaily okrem "info@yourdomain.com" môžete presmerovať na akýkoľvek externý email.

Postup na presmerovanie emailov

 1. V administrácii v sekcii Settings / Email po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add an e-mail pridajte:
  • v položke "Type" možnosť external email
  • v položke "Email" následne zadajte Gmail účet (napr.: vasemail@gmail.com)
 2. Následne znovu v sekcii Settings / Email po kliknutí vpravo hore na tlačítko Add an e-mail pridajte:
  • v položke "Type" možnosť local alias (redirection)
  • v položke "Email" zadajte email, ktorý chcete presmerovať (napr.: kontakt@yourdomain.com)
  • v položke "Redirection" vyberte pred-vytvorený "external email", na ktorý budú presmerované správy (v našom prípade vasemail@gmail.com)
Týmto spôsobom budú všetky emaily smerované na "kontakt@yourdomain.com" automaticky presmerované na "vasemail@gmail.com", takže v schránke "kontakt@yourdomain.com" sa nebudú ukladať žiadne emaily! (ide o presmerovanie, nie o kópiu)
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm