line

Hlavne pri migrácií stránok na iný systém, je nutné vyhľadávačom (Google, Bing, Seznam,...) oznámiť zmenu starých URL adries generovaných v pôvodnom systéme na nové v systéme WEXBO®. Slúži na to plugin v sekcii Add-ons / Plugins / Redirections. Ak daný plugin nemáte v zozname pluginov, môžete si ho v sekcii Add-ons / Plugins pridať kliknutím na tlačítko Add a plugin. Do pluginu zadávate pôvodnú "Source URL" (staré) a k nej priradenú "Destination URL" (nové), na ktoré bude užívateľ, či prípadný robot vyhľadávača presmerovaný. URL adresy na presmerovanie môžte zadávať po jednej alebo hromadne, v relatívnom (začínajúce lomítkom) alebo absolútnom tvare (začínajúce http://). URL adresa bude presmerovaná na novú len v prípade, že pre "Source URL" stránka neexistuje, v opačnom prípade sa zobrazí práve existujúca stránka.

Pre hromadné zadanie URL adries je najlepšie mať tabuľku (vytvorenú nap. v programe MS Office Excel) s dvoma stĺpcami, kde v jednom bude zoznam zdrojových URL adries s pôvodného systému a v druhom stĺpci priradený zoznam cieľových URL adries. Pričom pri pridávaní presmerovaní v plugine, vyberiete v položke "Type of input" možnosť bulk a obsah stĺpcov vložíte do určených položiek ("Source URL", "Destination URL").

Príklad

Source URLDestination URL
http://test.com/moja_stara_url_adresa_clanku/http://test.com/a/nova-url-adresa-clanku/
http://test.com/produkty/produkt-test/http://test.com/d/produkt-test-1000001/
/produkt-test123//d/produkt-test123-1000001/
/kontaktujete-nas/http://test.com/m/contact/
http://test.com/?kategoria=notebooky/e/notebootky/
Zoznam URL adries produktov získate v sekcii Settings / Databases, keď si exportujete databázu produktov. Následne v exportnom súbore URL adresy nájdete v stĺpci "url".
Contact uswe are providing the support during the work days