line

Aby ste mohli rýchlejšie reagovať na dianie na Vašich stránkach, môžete si nastaviť notifikácie na Váš email alebo telefónne číslo napríklad o vytvorení objednávky na Vašom eshope, novom registrovanom užívateľovi, novom komentári k článku alebo produktu. Nastaviť tiež môžete aj automatické notifikácie o zmene stavu objednávky, ktoré sa odošlú zákazníkovi na email alebo na telefónne číslo.

Hlavné nastavenia oznámení (notifikácií)

notifikácie na email a SMS nastavujete v administrácii v sekcii Settings / Web / v odseku "Notifications", kde je nutné zadať email odosielateľa poprípade email a číslo, na ktoré Vás má systém informovať o vybraných možnostiach notifikácií.

Notifikácie o zmene stavu objednávky

nastavujete v sekcii Eshop / Orders vpravo hore po kliknutí na tlačítko   v úprave konkrétneho stavu  , v záložkách Email a SMS

 • predvolené texty meníte priamo pri nastavení notifikácií
 • pre každý stav objednávky môžete nastaviť, či sa pri zmene stavu objednávky odošle notifikácia automaticky alebo odoslanie určí administrátor
 • pre odoslanie SMS správ je nutné mať dobitý kredit (cenník doplnkových služieb).
 • SMS je odoslaná len v prípade správne zadaného mobilného čísla (najlepšie v medzinárodnom tvare) a iba s predvoľbami krajín zobrazovaných v sekcii cenník doplnkových služieb

Notifikácie o vyplnení formulára

Nastavujete v sekcii Add-ons / Plugins / Forms v úprave konkrétneho formulára v položkách "Send the results to email" a "Send the confirmation to user's email".

Príloha k notifikáciam

Príloha v notifikačnom emaile k vytvorenej objednávke

Nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Attachment to the orders notifications"

Information from the help item "Attachment to the orders notifications"

Attachment to the orders notifications - slúži na priloženie PDF prílohy v notifikačných emailoch objednávok (pri vytvorení objednávky). Priloženie určitého súboru (obchodné podmienky, ...) je vyžadovaného v niektorých krajinách. Pre odoslanie je možné nastaviť len jeden súbor, pričom pri nutnosti posielania viacerých dokumentov, musia byť dané dokumenty implementované v jednom PDF súbore.

Používa sa napr. pre PDF súbor obsahujúce:

 • Obchodné podmienky
 • Informáciu o práve pre spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 • Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
 • a pod.

Podmienky:

 • súbor musí byť vo formáte PDF
 • veľkosť súboru môže byť max 2MB
 • súbor musí byť uložený v sekcii Files / File management
Príloha faktúry v notifikačnom emaile objednávky

Ak už má objednávka v sekcii Eshop / Orders vytvorenú faktúru , pri odoslaní objednávky je možné pridať do prílohy notifikačného emailu aj PDF faktúry.

Príloha produktu v notifikačnom emaile objednávky

Prílohu nastavujete v sekcii Products / Products v úprave konkrétneho produktu v záložke Attachments po pridaní tlačítkom Add Attachment to order. Po odoslaní objednávky , ktorá obsahuje daný produkt je možné priložiť danú prílohu.

PDF súbor musí byť nahraný v sekcii Files / File management. Zadáva sa odkaz v relatívnom tvare (napr.: /images/príloha.pdf).
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm