line

Systém WEXBO® je prioritne vyvíjaný pre maloobchod (B2C), no veľa užívateľov ho využíva práve pre svoj veľkoobchod (B2B) prípadne súčasne pre svojich maloodberateľov aj veľkoodberateľov (B2C & B2B). Uvedieme si niekoľko možností ako využívať systém aj pre B2B a pre aký model eshopu je možné funkciu využiť.

Model eshopu

Model B2C - bežný maloobchodný eshop dostupný pre všetkých

Jedná sa o klasický eshop pre maloodberateľov. V tejto nápovede sa mu venovať nebudeme.

Model B2B - uzamknutý veľkoobchodný eshop len pre overených klientov

Táto možnosť je pomerne bežné pri veľkoobchodnom predaji, kedy prístup na eshop majú len zákazníci s overenou firmou. Tento model je pomerne jednoduché nastaviť, nakoľko všetky nastavenia sa týkajú len Vašich veľkoodberateľov.

Model B2C & B2B - maloobchod a veľkoobchod v jednom eshope

Tento model je ideálny v prípade, že maloobchod je Vašim hlavným podnikateľským zámerom, no máte niekoľko VIP zákazníkov, ktorých je možné považovať za veľkoodberateľov a chcete im nastaviť výrazne nižšie veľkoobchodné ceny oproti maloobchodným.

V prípade, že Vám nevyhovuje tento model v jednom eshope je možné si vytvoriť druhý eshop a rozdeliť tak eshopy na B2C a B2B s rôznymi nastaveniami. V prípade, že sú eshopy vedené na jeden subjekt odporúčame nastaviť si rôzne číslovanie objednávok v sekcii Settings / Eshop v položke "Generation of the order number" a faktúry vytvárať v externej službe aby sa dodržala postupnosť číslovania faktúr. Možnosť prepínať sa medzi administráciami nastavujete podľa nápovedy Managing multiple pages/profiles

Uzamknúť prístup na eshop PIN kódom

V prípade, že chcete prístup na eshop blokovať jednotným PIN kódom podľa nápovedy Is it possible to lock access to my website?

 • Vhodné pre model B2B
Information from the help item "Protect the website with the PIN code"

Protect the website with the PIN code - na Vaše stránky sa budete môcť dostať len zadaním správneho PIN kódu. PIN kód môže obsahovať len číslice bez medzier či špeciálnych znakov.

Uzamknúť prístup na eshop len pre registrovaných a prihlásených

V prípade, že chcete prístup na eshop povoliť len pre svojich overených odberateľov je možné eshop uzamknúť právomocami pre vybranú skupinu užívateľov s využitím jednoduchého JavaScriptu na zobrazenie uvítacieho oznamu s informáciami a tlačítkom na prihlásenie.

 1. Všetky časti stránky pomocou právomocí zobraziť len pre vybrané skupiny
 2. V sekcii Add-ons / Plugins / External plugins pridajte Add item nižšie uvedený kód, kde v položke "Position" vyberiete možnosť end of the page <script>(function(){ if (parseInt(document.body.getAttribute('data-user')) == 0){
  aBoxBlockClose = 1; ajax('login', 'registration');
  var elm = document.getElementById('blackscreen');
  elm.style.opacity = 1; elm.style.backgroundColor = '#f1f1f1';
  } })();</script>
 • Vhodné pre model B2B

Vytvoriť a nastaviť skupinu užívateľov

Skupiny užívateľov vytvárate v sekcii Users / Groups.

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help section "Groups"

Okrem prednastavených skupín možno vytvárať ďalšie vlastné skupiny. Týmto skupinám je ďalej možné priradiť konkrétnu zľavu, produkt, kategóriu, menu položku, článok alebo modul. Povoliť alebo zakázať vstup do administrácie a jej konkrétnych častí. Uistite sa však, či jednotlivé práva vstupu do administrácie a teda aj možnosť manipulovania (vytvárania/úprav/mazania článkov/produktov) povoľujete správnej skupine užívateľov. V ESHOP Premium môžete nastaviť cenové hladiny pre každý produkt rôznej skupine.

 • Novú skupinu užívateľov je možné vytvoriť tlačítkom vpravo Add a group.
 • Vytvorené skupiny užívateľov prideľujete užívateľom v sekcii Users / Users.
 • Pre správu skupín užívateľov použite stĺpec Actions.

Pre vytvorenie užívateľov s právomocami v administrácii viac informácii na Is it possible to have for one website/eshop more administrators with different powers?

Do administrácie sa všetky skupiny okrem administrátora dostanú len v ostrej prevádzke a to len cez adresu "http://admin.yourdomain.com". Teda NIE už cez adresu všeobecného prístupu do administrácie "http://admin.wexbo.com".

Zľava pre skupinu užívateľov

Zľavu pre skupinu užívateľov nastavujete v sekcii Users / Groups v úprave konkrétnej skupiny v položke "Discount (%)".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Discount (%)"

Discount (%) - určuje, akú zľavu v % bude mať daná skupina na produkty v eshope. VÝNIMKA: Ak je v sekcii Products / Products v úprave produktu v záložke Powers položka "Forbid coupons/discounts" aktívna, tak sa na daný produkt Discount nevzťahuje.

Informácia o pridelenej zľave užívateľa či zľave užívateľskej skupiny sa načítava len pri prihlasovaní užívateľa. Aktuálne prihláseným užívateľom sa tak zmena v účte neprejaví okamžite, ale až po tom čo sa odhlásia a opätovne prihlásia do účtu.
Information from the help item "Podmienky pre uplatnenie užívateľskej zľavy"
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľava užívateľa a skupiny sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavu užívateľa a skupiny nie je možné kombinovať so zľavovým kupónom, množstevnou a objemovou zľavou.

Superior discount - priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej zľavy.

Množstevné zľavy

Zľavy vytvárate v sekcii Eshop / Discounts, viac informácii v nápovede How to work with prices, discounts and special offers in eshop? v časti "Množstevná a objemová zľava alebo darček k objednávke".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help section "Discounts"

Vytvorte si množstevné a objemové zľavy alebo darček k objednávke. Zľavy sa uplatnia pri konečnom objednávaní tovaru v košíku, pri vyhovení zadaných limitov a parametrov.

ExampleMnožstevná zľava: Ak si zákazník vloží do košíka napr.: 10ks produktov získa percentuálnu zľavu na celú objednávku alebo darček k objednávke.
ExampleObjemová zľava: Ak si zákazník vloží do košíka produkty v celkovej hodnote napr.: 100 EUR získa percentuálnu zľavu na celú objednávku alebo darček k objednávke.

Viac informácii nájdete v nápovede How to work with prices, discounts and special offers in eshop?

 • Zľavu vytvoríte kliknutím vpravo hore na tlačítko Add discount.
 •   - Aktívna zľava.
 •   - Neaktívna zľava alebo je zľava mimo dátumu platnosti.
Information from the help item "Podmienky pre uplatnenie zliav"
 • Zľavu nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • Zľavu nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • Zľavu nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnený zľavový kupón.
 • Zľavu si môže uplatniť neregistrovaný užívateľ alebo registrovaný užívatelia, ktorý nemá aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu.
 • Zľava sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave).
 • Zľava sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe).
 • Zľavu sa uplatní len do sumy objednávky, resp. sumy produktov, pre ktoré je možné uplatniť zľavu. Ak je v objednávke napr. len produkt s hodnotou 50 EUR, a zľava na -100 EUR, zľava sa uplatní len do výšky -50 EUR. (nastavenie v objednávke).
 • Zľavu nie je možné kombinovať so zľavovým kupónom, zľavou skupiny či užívateľa.
 • Množstevné a objemové zľavy sa s rovnakým prienikom kumulujú, teda ak máte nastavených viacero množstevných a objemových zliav, na košík s produktami sa aplikujú všetky vyhovujúce.

Určité podmienky sa týkajú len percentuálnych zliav, nie darčekov.

Nastaviť rôzne ceny produktov pre skupinu užívateľov

Informácie nájdete v nápovede How to work with prices, discounts and special offers in eshop? v časti "Cena pre skupiny".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help section "Price for groups"

Potrebujete v eshope nastaviť veľkoobchodné a maloobchodné ceny na konkrétne produkty? V produkte je možné zadať len jednu základnú cenu "Price". Je však možné pre konkrétne skupiny užívateľov cez Price for groups nastaviť navýšenie alebo zníženie ceny z tejto základnej ceny poprípade nastaviť inú cenu bez závislosti na základnej cene. Jedná sa teda o nastavenie ceny produktu pre rôzne skupiny užívateľov vypočítanej zo základnej ceny produktu.

Možnosť cenových hladín pre užívateľské skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
ExamplePre skupinu užívateľov "Veľkoodberateľ" sa budú ceny produktov v eshope zobrazovať o 10% nižšie od základnej ceny. Prípadne nastavíte vlastnú cenu.

ExampleAk napríklad chcete aby pre vybranú užívateľskú skupinu bola pôvodná cena produktu znížená o 10% nastavíte do riadku požadovanej skupiny nasledujúce nastavenia:

 • Riadok vybranej skupiny
  • Value "-10"
  • Type percentage increase by

Nadradené nastavenia

Toto nastavanie je nadradené položke "Group price", ktorú ste mohli nastaviť v sekcii Users / Groups v úprave konkrétnej užívateľskej skupiny v záložke E-shop. Teda ak do produktu pridáte nastavenie základnej ceny produktu pre konkrétnu užívateľskú skupinu, bude aplikované práve toto nastavenie.

Výpočet ceny

V systéme je možné cenu produktov nastavovať pomocou rôznych možností (množstevná zľava, príplatok skupiny, príplatok subvariantu, marža, zľava na produkt, zľava užívateľskej skupiny, zľavový kupón, vernostné body, ...), odporúčame tak pozorne si prečítať nápovedu How to work with prices, discounts and special offers in eshop? o tom kedy sa konkrétna možnosť úpravy ceny produktu uplatní.

Zobrazovať ceny produktov len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Powers v položke "Show the price only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k cene daného produktu.

 • Vhodné len pre model B2B
Information from the help item "Show the price only for groups"

Show the price only for groups - cena daného produktu sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, cena produktu sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, cena produktu sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

 • Skupiny a ich práva nastavujete v sekcii Users / Groups
 • Skupiny prideľujete užívateľom v sekcii Users / Users / v úprave konkrétneho užívateľa / v položke User group

Zobrazovať produkty len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Powers v položke "Show only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k danému daného produktu.

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Show only for groups"

Show only for groups - daný produkt sa zobrazí len vybraným skupinám registrovaných užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, produkt sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, produkt sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

 • Skupiny a ich práva nastavujete v sekcii Users / Groups
 • Skupiny prideľujete užívateľom v sekcii Users / Users v úprave konkrétneho užívateľa v položke "User group"

With the item, you set certain display conditions, while it is not an additional item that must be set. Use the item setting only if you want to condition the display in some way, otherwise do not set the item. In no case do not set the item in such a way that you select all available options, as in this case setting the item loses its meaning. For the correct setting, we recommend carefully reading the help of the item.

Zobrazovať kategórie len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Products / Categories v úprave   konkrétnej kategórie v záložke Advanced settings v položke "Show only for groups" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej kategórie.

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Show only for groups"

Show only for groups - daná kategória/podkategória sa zobrazí len vybraným skupinám užívateľov. Ak daná položka nebude mať zaškrtnutú žiadnu zo skupín, kategória/podkategória sa zobrazí všetkým užívateľom. Ak budú v položke zaškrtnuté len niektoré skupiny, kategória/podkategória sa nezobrazí všetkým nezaškrtnutým skupinám.

Upozorňujeme, že nastavenie položky sa neuplatňuje na samotné produkty zaradené v kategórií, teda produkty v danej kategórií sa budú naďalej zobrazovať všetkým užívateľským skupinám (samozrejme ak bude na dané produkty dostupný odkaz). Uvedené nastavenie skryje len zobrazovanie konkrétnej kategórie pred ostatnými užívateľskými skupinami. V prípade skrytia aj jednotlivých produktov, je nutné právomoci pre užívateľskú skupinu nastaviť priamo v požadovaných produktoch, v úprave produktu v záložke Powers v položke "Show only for groups".

Skupiny a ich práva nastavujete v sekcii Users / Groups. Pred-vytvorené skupiny následne prideľujete užívateľom v sekcii Users / Users v úprave konkrétneho užívateľa v položke "User group".

With the item, you set certain display conditions, while it is not an additional item that must be set. Use the item setting only if you want to condition the display in some way, otherwise do not set the item. In no case do not set the item in such a way that you select all available options, as in this case setting the item loses its meaning. For the correct setting, we recommend carefully reading the help of the item.

Export štruktúrovaného XML feedu

Vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / XML feed, viac informácii v nápovede Do you support the connection with product comparators? (Heuréka, Zboží, ...).

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help section "Setting of XML feeds"

Zobrazte svoje produkty a eshop v najznámejších porovnávačoch cien produktov. Systém podporuje XML feedy slovenských, českých ale aj niektorých zahraničných cenových porovnávačov produktov. Zákazníci často hľadajú najnižšiu cenu produktu na internete a registrácia a prezentácia Vašich produktov na cenových porovnávačoch môže byť pre Váš eshop prospešná. Ak aj nemáte najnižšie ceny, tieto portály umožňujú zákazníkom ohodnotiť obchod, jednanie obchodu so zákazníkmi, komunikáciu, ochotu, správanie sa obsluhy, spoľahlivosť, dodržiavanie dodacích termínov a pod. V prípade kladného hodnotenia môže Váš eshop získať aj oficiálne hodnotenia/certifikáty konkrétnych portálov, ktoré môžete umiestniť na stránky a tak budú mať Vaši zákazníci záruku spokojnosti z nakupovania u Vás.

Ako fungujú porovnávače cien produktov?
Vaše produkty jednoducho z eshopu exportujete do cenového porovnávača produktov cez tzv. XML feed. Zákazník, ktorý ešte nevie o Vašom eshope navštívi známi porovnávač produktov, kde vyhľadá konkrétny produkt. Ak v porovnávači vyhľadá aj produkt, ktorý obsahuje Váš eshop, tak zákazníka pre-linkuje do Vášho eshopu, kde dokončí nákup.

XML feed - plugin obsahuje zoznam najznámejších vyhľadávačov/porovnávačov cien produktov. Na týchto serveroch môžete prezentovať Vaše produkty/služby. Pred prvým vygenerovaním XML feedu odporúčame nastaviť si feedy kliknutím vpravo hore na tlačítko  

 • nový XML feed vytvárate tlačítkom Add XML feed
 • URL of the XML Feed - je XML súbor, "databáza" produktov v tvare ako daný porovnávač produktov potrebuje. URL adresu zadávate v administrácii daného porovnávača produktov.
 • v prípade zmeny (napríklad v produktoch, kategóriach) je nutné aktívne XML feedy aktualizovať manuálne po kliknutí na ikonu Edit v stĺpci Actions a následne kliknúť na tlačítko  
 • Last updated - určuje dátum a čas poslednej aktualizácie daného XML feedu

Porovnávače produktov môžu časom pozmeniť svoju predvolenú štruktúru XML súborov. Ak o danej zmene viete, respektíve produkty sa nezobrazujú na porovnávači produktov správne, prosím kontaktujte našu podporu Support / Support, aby sme čo najskôr mohli aktualizovať danú štruktúru XML súboru.

Export položiek pre partnera/veľkoodberateľa

Vytvárate v sekcii Settings / Databases v úprave   konkrétnej databáze po kliknutí na tlačítko "Pridať výstup".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Parameters"

Parameters - predvolený zoznam použitých parametrov, ktoré sú súčasťou generovanej URL adresy. Parametre v URL adrese je možné meniť a použiť tak nasledujúce hodnoty pre nastavenie požadovaného výstupu.

 • mime - "Format"
  • csv
  • xml
  • json
  • xlsx
 • separator - "Column separator"
  • dot - ; (semicolon)
  • comma - , (comma)
  • tab - (tab)
 • charset - "Coding"
  • utf-8
  • window-1250
 • compression - "Compression"
  • zip
 • dec_point - "Decimal separator"
  • dot - . (dot)
  • comma - , (comma)
 • date - "Date Format"
  • 0 - YYYY-MM-DD (2015-06-01)
  • 1 - D.M.YYYY (1.6.2015)
  • 2 - DD.MM.YYYY (01.06.2015)
  • 3 - D/M/YYYY (1/6/2015)
  • 4 - DD/MM/YYYY (01/06/2015)
 • last_days - "Period" (dní) kladné celé číslo.
 • date_form - "Period" (od) vo formáte RRRR-MM-DD.
 • date_to - "Period" (do) vo formáte RRRR-MM-DD.
 • id_range - "Item ID" (rozsah) zoznam kladných celých čísel oddelený čiarkou, alebo ich rozsah oddelený pomlčkou.
 • id_form - "Item ID" (od) kladné celé číslo.
 • id_to - "Item ID" (do) kladné celé číslo.

Hromadná objednávka v košíku

Hromadný import produktov do košíka aktivujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the cart" možnosť bulk import button

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B

Rýchla objednávka z obľúbených produktov (často nakupované)

Registrovaný zákazník má možnosť po prihlásení sa do svojho profilu v časti "Obľúbené" vložiť vybrané produkty do košíka.

Aktivujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the cart", kde je možné aktivovať možnosti: list "Gifts", list "Wish", list "Favorites", user lists

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B

Zobrazovať ceny v eshope bez DPH

Danú možnosť je možné nastaviť len v boxe produktu, no nie už v detaile produktu. Je nutné si uvedomiť, že ak ste platca DPH tak sa v košíku zobrazí cena aj s DPH bez ohľadu na Vaše nastavenie. Cena bez DPH sa v košíku zobrazí až po tom, čo zákazník nastaví, že je platca DPH z inej členskej krajiny EU.

Zobrazenia ceny bez DPH v boxe produktu v sekcii Settings / Eshop v položke "Primary price". Následne je nutné v danej sekcii Settings / Eshop v položke "Structure of the product box" deaktivovať možnosť "Sekundárna cena (bez DPH)".

 • Vhodné len pre model B2B

Zobrazenie ceny produktu

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Powers v položke "Show the price".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Show the price"

Show the price - možnosť nastavenia zobrazenia ceny. Ak produkt má nastavenú inú možnosť než normal alebo normal (from), daný produkt nebude možné vložiť do košíka, a tak ani objednať.

Minimálna cena objednávky

Nastavujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Minimum order price (incl. VAT)".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Minimum order price (incl. VAT)"

Možnosť nastaviť minimálnu cenu objednávky, ktorú bude možné v eshope vytvoriť. Ak ste ju určili napr. na 5 €, objednávku na sumu nižšiu ako 5 € zákazník vytvoriť nedokáže. Túto možnosť často využívajú eshopy s veľmi nízkymi cenami produktov ako sú predaj na metráž (nite, látky, alebo iný metrážny materiál,...)

Minimum order price (incl. VAT) - minimálna suma (s DPH), s ktorou nebude možné vytvoriť objednávku. V opačnom prípade sa zobrazí užívateľovi upozornenie na objednania minimálnej sumy.

Minimálny odber konkrétnych produktov

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Powers v položke "Allowed quantity for ordering".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Allowed quantity for ordering"

Allowed quantity for ordering - určuje, v akom minimálnom a maximálnom množstve bude možné daný produkt objednať. Ak je v položke to zadané 0, produkt bude možné objednať v neobmedzenom množstve.

Po kliknutí vpravo na tlačítko   je v otvorenom okne možné nastavovať povolené objednanie množstva pre konkrétne užívateľské skupiny.

Možnosť nastavenia povoleného objednania množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Násobok objednávaného množstva produktov

Nastavujete v sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v záložke Powers v položke "Allowed times the quantity".

 • Vhodné pre modely B2B a B2C & B2B
Information from the help item "Allowed times the quantity"

Allowed times the quantity - určuje aký násobok množstva produktu je možné vložiť do košíka, pričom predvolená hodnota pri nevyplnenej položke je 1.

 • Možnosť sa najčastejšie používa ak máte v produkte nastavenú cenu za jeden kus, ale daný produkt predávate len napr. po 100 kusoch. V tomto prípade v položke nastavíte hodnotu 100, pričom produkt bude možné objednať len v násobku danej hodnoty, a teda 100, 200, 300... kusov.
 • Možnosť je možné využiť aj pre akciové produkty predávané napr. v balíkoch, ktoré sú od normálnych lacnejšie z dôvodu nutnosti objednania viacerých kusov.
 • Možnosť je možné využiť aj v prípade, že chcete povoliť objednanie množstva tovaru v desatinných miestach. Napr. ak predávate látku a máte cenu produktu nastavenú v metroch (za bežný meter), pričom chcete, aby bolo možné daný tovar objednať aj po 1 centimetri, do poľa tak zadáte hodnotu 0,01.

Po kliknutí vpravo na tlačítko   je v otvorenom okne možné nastavovať povolený násobok množstva pre konkrétne užívateľské skupiny.

Možnosť nastavenia povoleného násobku množstva pre skupiny je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

One Stop Shop (OSS) - osobitná úprava dane

Osobitnú úpravu dane nastavujete v sekcií Settings / Eshop v záložke Taxes, viac informácií v nápovede jednotlivých položiek.

 • Vhodné pre modely B2C a B2C & B2B
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm