line

Vytvorenie užívateľa cez stránky

Užívateľ sa môže registrovať sám na Vašich stránkach. Je nutné v sekcii Nastavenia / Web mať deaktivovanú položku "Zakázať registráciu". Užívateľ sa na stránkach následne registruje pomocou modulu, ktorý v administrácii aktivujete v sekcii Doplnky / Moduly / Prihlásenie (ak je modul deaktivovaný, modul prihlásenie sa zobrazí v pätičke stránok). Po registrácii sa zákazníkovi odošlú registračné informácie na zadaný email.

Vytvorenie užívateľa cez administráciu

Užívateľa môžete vytvoriť aj cez administráciu v sekcii Užívatelia / Užívatelia po kliknutí vpravo hore na tlačítko Pridať užívateľa. Užívateľovi budú prihlasovacie údaje s vygenerovaným heslom odoslané na zadaný email.

Zmena hesla

Ak si zákazník potrebuje zmeniť heslo alebo ho zabudol existuje niekoľko spôsobov:

  • Zmena hesla cez stránku - Ak si zákazník heslo pamätá, môže si heslo zmeniť po prihlásení sa na stránkach v module Prihlásenie v nastaveniach profilu.
  • Zabudnuté heslo cez stránku - Ak zákazník zabudol heslo, môže si heslo nechať vygenerovať v module Prihlásenie, viac info v nápovede Zabudol som heslo do administrácie, ako mám postupovať?.
  • Vygenerovanie hesla cez administráciu - Nové heslo môžete vygenerovať užívateľovi na email v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Rozšírené v položke [ITEM]1284[/ITEM].
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00