Užívateľský profil

Vytvorenie užívateľa cez stránky


Užívateľ sa môže registrovať sám na Vašich stránkach. Je nutné v sekcii NASTAVENIA / WEB mať deaktivovanú položku "Zakázať registráciu". Užívateľ sa na stránkach následne registruje pomocou modulu, ktorý v administrácii aktivujete v sekcii DOPLNKY / MODULY modul: "Prihlásenie" (ak je modul deaktivovaný, modul prihlásenie sa zobrazí v pätičke stránok). Po registrácii sa zákazníkovi odošlú registračné informácie na zadaný email.
  • overovať registráciu - pre overenie registrácie (správne zadaný email) je možné aktivovať v sekcii NASTAVENIA / WEB položku Overovať registráciu (email)

Vytvorenie užívateľa cez administráciu


Užívateľa môžete vytvoriť aj cez administráciu v sekcii UŽÍVATELIA / UŽÍVATELIA po kliknutí vpravo hore na tlačítko "PRIDAŤ UŽÍVATEĽA". Užívateľovi budú prihlasovacie údaje s vygenerovaným heslom odoslané na zadaný email.

Zmena hesla


Ak si zákazník potrebuje zmeniť heslo alebo ho zabudol existuje niekoľko spôsobov:
  • zmena hesla cez stránku - ak si zákazník heslo pamätá, môže si heslo zmeniť po prihlásení sa na stránkach v module "Prihlásenie" v nastaveniach profilu.
  • zabudnuté heslo cez stránku - ak zákazník zabudol heslo, môže si heslo nechať vygenerovať v module "Prihlásenie", viac info v nápovede na zabudnuté heslo
  • vygenerovanie hesla cez administráciu - nové heslo môžete vygenerovať užívateľovi na email v sekcii UŽÍVATELIA / UŽÍVATELIA v úprave konkrétneho užívateľa v záložke ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA v položke "Strata hesla".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00