Môže mať web/eshop viac správcov s rôznymi právomocami?

Áno, môžete vytvoriť rôzne skupiny užívateľov (napr.: moderátori, redaktori, obchodníci a pod.), ktorí budú mať rôzne právomoci na webe/eshope.

Skupiny užívateľov si vytvárate a upravujete v administrácii v sekcii Užívatelia / Skupiny, kde môžete rôznym skupinám určiť ich právomoci. Aby mala skupina prístup aj do administrácie je nutné aktivovať pole "Povoliť prístup do administrácie WEXBO". Následne jednotlivých užívateľov zaradíte do skupín v administrácii v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave konkrétneho užívateľa v položke "Užívateľská skupina (profil)".

Skupine je nutné určiť požadované právomoci na konkrétne sekcie a doplnky (pluginy a moduly). Právomoci, teda povolenia je možno prideľovať len na aktuálne zobrazované sekcie a pridané doplnky v sekcii Užívatelia / Skupiny v úprave konkrétnej skupiny v záložkách Právomoci sekcií, Právomoci doplnkov, Právomoci položiek. Napríklad tak ešte nepridané doplnky alebo doplnky a sekcie, ktoré sú obsiahnuté v novej verzii systému, musí administrátor stránok najskôr pridať do administrácie a následne môže prideliť právomoci konkrétnej skupine.

Takíto užívatelia sa však do administrácie môžu prihlásiť len v ostrej prevádzke a len cez adresu "http://admin.vasadomena.sk". Teda NIE už cez adresu všeobecného prístupu do administrácie "http://admin.wexbo.com".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00