line

Všetky heslá sa z dôvodu bezpečnosti v našich databázach "hešujú" zložitým algoritmom (vytvára sa hash výraz), teda nikto nemá prístup k originálnemu, pôvodnému zneniu hesla. Takže originálne heslo po strate Vám nie je možné zaslať, a je tak nutné si vygenerovať nové heslo, podľa niektorého z nasledujúcich postupov.

Postup na zmenu hesla cez administráciu

 1. prejdite na stránky administrácie "http://admin.vasadomena.sk" alebo https://admin.wexbo.com
 2. kliknite na tlačítko "(strata hesla)"
 3. vyplňte doménu a email do administrácie a kliknite na tlačítko Odoslať
 4. do 15 minút Vám príde na email odkaz na zmenu hesla alebo nové vygenerované heslo, pod ktorým sa môžete prihlásiť do administrácie.
  • ak je profil aktívny, bude na email odoslaná správa s odkazom na zmenu hesla. Po kliknutí na odkaz bude možné zmeniť heslo
  • ak je profil neaktívny, bude na email odoslaná správa už s novým vygenerovaným heslom
 5. po úspešnom prihlásení odporúčame zmeniť si heslo v nastaveniach účtu v sekcii Nastavenia / Web v položke "Zmena administrátorského hesla"
 6. teraz sa môžete s novým heslom prihlásiť (odhlásite sa dole v ľavom rohu).

Postup na zmenu hesla cez Vaše stránky

 1. prejdite na Vaše stránky "vasadomena.sk" alebo "vasastranka.wexbo.com" (NIE do administrácie)
 2. prejdite na modul Prihlásenie. Ak modul nemáte aktívny, odkaz na prihlásenie sa Vám zobrazí dole v pätičke webu
 3. pokúste sa prihlásiť aj s nesprávnym prihlasovacím heslom (hlavne musí byť vyplnený správny administračný email)
 4. po neúspešnom prihlásení sa v module PRIHLÁSENIE zobrazí odkaz "strata hesla". Kliknite na daný odkaz, vyplňte CAPTCHU (overovací kód) a kliknite na odoslať
 5. do 15 minút Vám príde na email nové vygenerované heslo, pod ktorým sa najprv na Vašich stránkach prihlásite (ešte NIE do administrácie)
 6. po úspešnom prihlásení odporúčame zmeniť si heslo v nastaveniach účtu v sekcii Nastavenia / Web v položke "Zmena administrátorského hesla"
 7. teraz sa môžete s novým heslom prihlásiť aj do administrácie (https://admin.wexbo.com)
Po vygenerovaní nového hesla je možné sa do profilu prihlásiť práve novo vygenerovaným heslom ale zároveň aj pôvodným, až do doby kedy sa užívateľ úspešne prihlási. Následne sa pre profil nastaví heslo, ktorým sa užívateľ naposledy prihlásil, a prihlasovať sa tak bude možné len jedným heslom.
Z dôvodu ochrany pred prípadným spamom si nové heslo môže každý užívateľ nechať vygenerovať maximálne 3-krát. Ak sa s vygenerovaným alebo pôvodným heslom následne úspešne prihlási do profilu daný limit pre vygenerovanie nového hesla sa opätovne resetuje.
Ak sa z nejakého dôvodu nemáte prístup na Vaše stránky, kontaktujte našu podporu z Vášho administrátorského emailu a požiadajte o zaslanie novo vygenerovaného hesla na Váš administrátorský email.

Postup na zmenu hesla pre emailovú schránku

V prípade, že už ste heslo pre emailovú schránku zmenili a aj napriek tomu sa nemôžete prihlásiť, odporúčame prečítať si nápovedu Nefunguje mi odosielanie/prijímanie emailov odsek Neúspešné prihlásenie do emailu.

 1. prejdite na stránky administrácie "admin.vasadomena.sk" alebo "admin.wexbo.com"
 2. prejdite do sekcie Nastavenia / Email
 3. v úprave konkrétnej emailovej schránky v položke "Heslo" a "Heslo znova" zadajte požadované heslo
 4. uložte vykonané zmeny Uložiť
 5. teraz sa môžete s novým heslom prihlásiť do emailovej schránky cez WebMail (Ponúkate službu WebMail?) alebo vo Vašom email klientovi (Ako nakonfigurovať poštového klienta?)

Odoslanie nového hesla prostredníctvom SMS

Ak z nejakého dôvodu nemáte prístup do administrátorského emailu alebo si ho nepamätáte, je možné nám cez Kontaktný formulár napísať s akou doménou máte problém, aby sme Vám napovedali ohľadom administrátorskej emailovej adresy profilu, prípadne môžme heslo odoslať formou SMS na mobilné číslo, ak ho máte vo fakturačných údajoch zadané (SMS nie je možné zaslať na číslo pevnej linky).

Písomná žiadosť na zmenu prístupov

V prípade, že Vám bol účet odcudzený, prípadne nemáte prístup k emailu alebo tel. číslu profilu, je možné nám pozemnou poštou poslať písomnú žiadosť na zmenu administrátorského emailu (nezabudnite zadať nový email) pre konkrétny profil (napr.: www.vasadomena.sk) aj s notársky overenými kópiami dokladov (živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra), ktoré musia súhlasiť s fakturačnými údajmi na faktúrach vystavených našou spoločnosťou za poskytnuté služby daného profilu. Po overení dokladov a preverení žiadosti Vám v profile zmeníme prihlasovací email a odošleme nové heslo. Korešpondenčnú adresu nájdete na našich stránkach v sekcii KONTAKT. Nezabudnite nás prosím cez Kontaktný formulár vopred informovať o zasielaní danej žiadosti.

Neautorizované požiadavky

Z bezpečnostných dôvodov v žiadnom prípade neposkytujeme dôverné údaje o profile, neposielame prístupové údaje, resp. nepovolíme prístup komukoľvek kto nás kontaktuje prostredníctvom neautorizovanej požiadavky alebo emailom.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00