line

Prístup na stránky je možné zablokovať alebo obmedziť rôznymi spôsobmi.

Upozorňujeme, že úplné uzamknutie stránok môže mať za následok zníženie pozícií vo vyhľadávačoch. Pri nových stránkach zasa predĺži dobu indexácie tejto stránky vo vyhľadávačoch, viac informácií v nápovede Warum wird meine Webseite nicht in den Suchmaschinen angezeigt?

Uzamknúť prístup na celý web PIN kódom

V sekcii Einstellungen / Web v položke "Webseite mit einem PIN-Code schützen" zadajte číselný kód pre zablokovanie.

Uzamknúť prístup na celý web prihlásením

V sekcii Einstellungen / Web v položke "Content for logged in users only"

Uzamknúť možnosť nákupu na e-shope

V sekcii Einstellungen / Eshop pri deaktivácii položky "E-Shop auf der Webseite einschalten" môžete návštevníkom dočasne znemožniť nákupu tovaru. V tomto prípade však odporúčame návštevníkov na danú skutočnosť upozorniť určitým textom na stránkach (napr. prostredníctvom modulu Hinweis alebo pluginu Willkommensfenster).

Uzamknúť prístup do detailu článku

V sekcii Artikel / Artikel v úprave konkrétneho článku   v záložke Berechtigungen v položke "Mit Passwort schützen" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup do menu položky

V sekcii Artikel / Menü v úprave konkrétneho článku   v záložke Berechtigungen v položke "Mit Passwort schützen" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup na stránky s upozornením

v sekcii Add-ons / Plugins / Willkommensfenster deaktivujete položku "Bestätigungsbutton anzeigen" a aktivujete položku "Das Schließen blocken". Do textového editora nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí. Nezabudnite plugin aktivovať.

Tento spôsob uzamkne prístup na stránku aj administrátorovi stránok. Prístup tak bude len do administrácie stránok.

Zobraziť stránky po kliknutí na tlačítko alebo vyplnení formulára

Používane v prípade odsúhlasenia veku nad 18 rokov. V sekcii Add-ons / Plugins / Willkommensfenster aktivujte položku "Bestätigungsbutton anzeigen" a aktivujete položku "Das Schließen blocken". Do editora textu nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí, poprípade vložíte "Add-ons". Nezabudnite plugin aktivovať.

Zobrazovať určitý článok,menu,kategóriu,produkt,doplnok len určitým skupinám užívateľov

  • článok - v sekcii Artikel / Artikel v úprave   konkrétneho článku v záložke Berechtigungen v položke "Nur für Gruppen anzeigen" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného článku.
  • menu - v sekcii Artikel / Menü v úprave   konkrétnej menu položky v záložke Berechtigungen v položke "Nur für Gruppen anzeigen" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej menu položky.
  • kategória - v sekcii Produkte / Kategorien v úprave   konkrétnej kategórie v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "Nur für Gruppen anzeigen" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej kategórie.
  • produkt - v sekcii Produkte / Produkte v úprave   konkrétneho produktu v záložke Berechtigungen v položke "Nur für Gruppen anzeigen" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného produktu.
    • môžete nastaviť aj zobrazenie ceny len pre konkrétnu skupinu užívateľov v položke "Preis nur für Gruppen anzeigen"
  • modul - v sekcii Add-ons / Module v úprave   konkrétneho modulu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Advanced widget settings" v záložke Berechtigungen v položke "Nur den Gruppen anzeigen" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného modulu.
  • plugin - vybraným pluginom môžete v sekcii Add-ons / Plugins v úprave   konkrétneho (vybraného) pluginu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Advanced widget settings" v položke "Nur den Gruppen anzeigen" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného pluginu.

Zobrazovať ceny produktov len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Produkte / Produkte v úprave   konkrétneho produktu v záložke Berechtigungen v položke "Preis nur für Gruppen anzeigen" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k cene daného produktu.

  • Políčko "Užívateľ" je akýkoľvek užívateľ, ktorý je registrovaný a prihlásený
  • Skupinu užívateľov pridávate/upravujete v sekcii Benutzer / Gruppen
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00