line

Prístup na stránky je možné zablokovať alebo obmedziť rôznymi spôsobmi.

Uzamknúť prístup na celý web

V sekcii Nastavení / Web v položke "Zablokovat web PIN kódem" zadajte číselný kód pre zablokovanie.

Uzamknúť možnosť nákupu na e-shope

V sekcii Nastavení / Eshop pri deaktivácii položky "Zapnout eshop na webu" môžete návštevníkom dočasne znemožniť nákupu tovaru. V tomto prípade však odporúčame návštevníkov na danú skutočnosť upozorniť určitým textom na stránkach (napr. prostredníctvom modulu Upozornení alebo pluginu Uvítací okno).

Uzamknúť prístup do detailu článku

V sekcii Články / Články v úprave konkrétneho článku   v záložke Pravomoci v položke "Zabezpečit heslem" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup do menu položky

V sekcii Články / Menu v úprave konkrétneho článku   v záložke Pravomoci v položke "Zabezpečit heslem" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup na stránky s upozornením

v sekcii Doplňky / Pluginy / Uvítací okno deaktivujete položku "Zobrazit tlačítko potvrzení" a aktivujete položku "Zablokovat uzavření". Do textového editora nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí. Nezabudnite plugin aktivovať.

Tento spôsob uzamkne prístup na stránku aj administrátorovi stránok. Prístup tak bude len do administrácie stránok.

Zobraziť stránky po kliknutí na tlačítko alebo vyplnení formulára

Používane v prípade odsúhlasenia veku nad 18 rokov. V sekcii Doplňky / Pluginy / Uvítací okno aktivujte položku "Zobrazit tlačítko potvrzení" a aktivujete položku "Zablokovat uzavření". Do editora textu nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí, poprípade vložíte "Doplněk". Nezabudnite plugin aktivovať.

Zobrazovať určitý článok,menu,kategóriu,produkt,doplnok len určitým skupinám užívateľov

  • článok - v sekcii Články / Články v úprave   konkrétneho článku v záložke Pravomoci v položke "Zobrazit jen skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného článku.
  • menu - v sekcii Články / Menu v úprave   konkrétnej menu položky v záložke Pravomoci v položke "Zobrazit jen skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej menu položky.
  • kategória - v sekcii Produkty / Kategorie v úprave   konkrétnej kategórie v záložke Pokročilá nastavení v položke "Zobrazit jen skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej kategórie.
  • produkt - v sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Pravomoci v položke "Zobrazit jen skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného produktu.
    • môžete nastaviť aj zobrazenie ceny len pre konkrétnu skupinu užívateľov v položke "Zobrazit cenu pouze skupinám"
  • modul - v sekcii Doplňky / Moduly v úprave   konkrétneho modulu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Rozšířené nastavení modulu" v záložke Pravomoci v položke "Zobrazit jen skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného modulu.
  • plugin - vybraným pluginom môžete v sekcii Doplňky / Pluginy v úprave   konkrétneho (vybraného) pluginu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Rozšířené nastavení modulu" v položke "Zobrazit jen skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného pluginu.

Zobrazovať ceny produktov len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Produkty / Produkty v úprave   konkrétneho produktu v záložke Pravomoci v položke "Zobrazit cenu pouze skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k cene daného produktu.

  • Políčko "Užívateľ" je akýkoľvek užívateľ, ktorý je registrovaný a prihlásený
  • Skupinu užívateľov pridávate/upravujete v sekcii Uživatelé / Skupiny

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00