Je možné si uzamknúť prístup na svojich stránkach?

Prístup na stránky je možné zablokovať alebo obmedziť rôznymi spôsobmi.

Uzamknúť prístup na celý web

V sekcii Nastavenia / Web v položke "Zablokovať web PIN kódom" zadajte číselný kód pre zablokovanie.

Uzamknúť prístup do detailu článku

V sekcii Články / Články v úprave konkrétneho článku ("Upraviť") v záložke Právomoci v položke "Zabezpečiť heslom" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup do menu položky

V sekcii Články / Menu v úprave konkrétneho článku ("Upraviť") v záložke Právomoci v položke "Zabezpečiť heslom" zadajte heslo pre uzamknutie.

Uzamknúť prístup na stránky s upozornením

v sekcii Doplnky / Pluginy / Uvítacie okno deaktivujete položku "Zobraziť tlačítko potvrdenia" a aktivujete položku "Zablokovať uzavretie". Do textového editora nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí. Nezabudnite plugin aktivovať.

Tento spôsob uzamkne prístup na stránku aj administrátorovi stránok. Prístup tak bude len do administrácie stránok.

Zobraziť stránky po kliknutí na tlačítko alebo vyplnení formulára

Používane v prípade odsúhlasenia veku nad 18 rokov. V sekcii Doplnky / Pluginy / Uvítacie okno aktivujte položku "Zobraziť tlačítko potvrdenia" a aktivujete položku "Zablokovať uzavretie". Do editora textu nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí, poprípade vložíte "Doplnok". Nezabudnite plugin aktivovať.

Zobrazovať určitý článok,menu,kategóriu,produkt,doplnok len určitým skupinám užívateľov

  • článok - v sekcii Články / Články v úprave ("Upraviť") konkrétneho článku v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného článku.
  • menu - v sekcii Články / Menu v úprave ("Upraviť") konkrétnej menu položky v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej menu položky.
  • kategória - v sekcii Produkty / Kategórie v úprave ("Upraviť") konkrétnej kategórie v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do danej kategórie.
  • produkt - v sekcii Produkty / Produkty v úprave ("Upraviť") konkrétneho produktu v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného produktu.
    • môžete nastaviť aj zobrazenie ceny len pre konkrétnu skupinu užívateľov v položke "Zobraziť cenu len skupinám"
  • modul - v sekcii Doplnky / Moduly v úprave ("Upraviť") konkrétneho modulu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Rozšírené nastavenia modulu" v záložke Právomoci v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného modulu.
  • plugin - vybraným pluginom môžete v sekcii Doplnky / Pluginy v úprave ("Upraviť") konkrétneho (vybraného) pluginu po kliknutí vpravo hore na tlačítko "Rozšírené nastavenia modulu" v položke "Zobraziť len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup do daného pluginu.

Zobrazovať ceny produktov len určitým skupinám užívateľov

V sekcii Produkty / Produkty v úprave ("Upraviť") konkrétneho produktu v záložke Právomoci v položke "Zobraziť cenu len skupinám" vyberte skupiny užívateľov, ktorý budú mať prístup k cene daného produktu.

  • Políčko "Užívateľ" je akýkoľvek užívateľ, ktorý je registrovaný a prihlásený
  • Skupinu užívateľov pridávate/upravujete v sekcii Užívatelia / Skupiny
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00