Je možné si uzamknúť prístup na svojich stránkach?

Prístup na stránky je možné zablokovať alebo obmedziť rôznymi spôsobmi.

Uzamknúť prístup na celý web:


v administrácii v sekcii NASTAVENIA / WEB - v kolónke "Zablokovať web PIN kódom" - zadajte číselný kód pre zablokovanie.

Uzamknúť prístup do článku/menu:


v "úprave" daného článku/menu položky, kliknite na záložku "ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA" v kolónke "Zabezpečiť heslom:" zadajte heslo pre uzamknutie

Uzamknúť prístup na stránky s upozornením:


v sekcii DOPLNKY / PLUGINY / UVÍTACIE OKNO / deaktivujete pole "Zobraziť tlačítko potvrdenia" a aktivujete pole "Zablokovať uzavretie". Do textového editora nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí. Nezabudnite plugin aktivovať.
Tento spôsob uzamkne prístup na stránku aj administrátorovi stránok. Prístup tak bude len do administrácie stránok.


Zobraziť stránky po kliknutí na tlačítko alebo vyplnení formulára:


Používane v prípade odsúhlasenia veku nad 18 rokov. V sekcii DOPLNKY / PLUGINY / UVÍTACIE OKNO / aktivujte pole "Zobraziť tlačítko potvrdenia" a aktivujete pole "Zablokovať uzavretie". Do textového editora nižšie zadáte text, ktorý sa zobrazí, poprípade vložíte formulár. Nezabudnite plugin aktivovať.

Zobrazovať určitý článok/menu/kategóriu len určitým skupinám užívateľov:


v "úprave" daného článku/menu položky/kategórie, kliknite na záložku "ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA" v kolónke "Zobraziť len skupinám:" (Políčko "Užívateľ" je akýkoľvek užívateľ, ktorý je registrovaný a prihlásený)
(Skupinu užívateľov pridávate/upravujete v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY)

Zobrazovať ceny produktov len určitým skupinám užívateľov:


v "úprave" daného produktu klenite na záložku "ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA" v kolónke "Zobraziť cenu len skupinám:" (Políčko "Užívateľ" je akýkoľvek užívateľ, ktorý je registrovaný a prihlásený)
(Skupinu užívateľov pridávate/upravujete v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY)
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00