line

Užívateľ/zákazník sa na Vašom webe či eshope môže registrovať, pričom si sám vyplní fakturačné, dodacie údaje, zvolí si nick a pod. Nákup na eshope alebo komentáre možno povoliť aj neregistrovaným užívateľom alebo iba registrovaným. Registrovať užívateľa môže aj administrátor, pričom mu budú na email zaslané prihlasovacie údaje, ktoré neskôr môže zmeniť.


Prihlásenie je modul v ktorom sa užívatelia prihlasujú/registrujú na stránky. Ak je modul deaktivovaný prihlásenie sa zobrazí v pätičke webu, aby mal administrátor vždy možnosť prihlásiť sa na stránky. Okrem klasickej registrácie a prihlásenia sa, je možné aj prihlásenie sa prostredníctvom napr. Facebooku, účtu Google a iných.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Prihlásenie.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00