line

Užívateľ/zákazník sa na Vašom webe či eshope môže registrovať, pričom si sám vyplní fakturačné, dodacie údaje, zvolí si nick a pod. Nákup na eshope alebo komentáre možno povoliť aj neregistrovaným užívateľom alebo iba registrovaným. Registrovať užívateľa môže aj administrátor, pričom mu budú na email zaslané prihlasovacie údaje, ktoré neskôr môže zmeniť.


Einloggen je modul v ktorom sa užívatelia prihlasujú/registrujú na stránky. Ak je modul deaktivovaný prihlásenie sa zobrazí v pätičke webu, aby mal administrátor vždy možnosť prihlásiť sa na stránky. Okrem klasickej registrácie a prihlásenia sa, je možné aj prihlásenie sa prostredníctvom napr. Facebooku, účtu Google a iných.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Module / Einloggen.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00