line

Nové možnosti v administrácii

 • kompletné nasadenie nového jadra systému WEXBO® (podpora pre HTTPS, PHP 7.0, MySQL 5.7)
 • možnosť nahrávania súborov do polí určených pre súbory pomocou funkcie Drag&Drop priamo z plochy počítača
 • automatické rozširovanie veľkých textových polí
 • skrývanie/zobrazovanie horného panelu v mobilnej verzii pri skrolovaní dole/hore
 • zobrazenie skrolovacej lišty v menu panely (zoznam sekcií), v prípade, že zoznam menu položiek presahuje obrazovku
 • jednoduchšie vkladanie snímku obrazovky do autorizovaných požiadaviek Ako vytvoriť PrintScreen obrazovky
 • ošetrovanie vkladaných odkazov (URL adries) na relatívne tvary Po prechode na ostrú prevádzku mi nefungujú obrázky
 • pridanie doplnkových polí (meno, email, profil,...) pre niektoré online chat systémy (Zopim, SmartSupp, Livechat, ...)
 • úprava sekcie ÚLOHY pre vytváranie skupín úloh (PROJEKTOV). V sekcii Administrácia / Plocha tlačítka v pravom hornom rohu   a  
 • rozšírenie informačných upozornením, pri nesprávnom nastavení dôležitých nastaveniach systému

Nové možnosti v administrácii

 • zobrazenie informačných štítkov v tabuľkách niektorých sekcií administrácie ( Menu, Články, Kategórie, Parametre, Doprava)
 • zobrazovanie FAQ nápoved pre niektoré sekcie

Nové možnosti v administrácii

 • zobrazenie rozcestníku v hlavných sekciách administrácie

Nové možnosti v zadávaní URL adries

 • v sekciách Menu, Články, Kategórie, Produkty bol aktivovaný nový systém zadávania vlastných URL adries, kedy k URL adresám nie je pridávaný žiadny dodatkový výraz systému.
 • z dôvodu zmien URL adries bola čiastočne zmenená aj štruktúra formulára pre zadávanie a úpravu menu položiek v sekcii Články / Menu.
 • zmenené boli aj URL adresy v procese košíku/nákupu
 • všetky vedľajšie jazykové verzie stránok sa po novom zobrazujú s kódom jazyka v URL adrese hneď za doménou. Pôvodné URL adresy jazykových verzií stránok sú automaticky presmerované na nové.
 • ďalšie informácie o zmenách a možnostiach nastavenia URL adries nájdete v novinke: Nové možnosti v sekcii Nastavenia / Web

Nové možnosti v sekcii Nastavenia / Web

 • možnosť implementácie bezplatného SSL certifikátu od certifikačnej autority Let’s Encrypt pre možnosť využívania zabezpečeného HTTPS protokolu. Prvotná implementácia SSL certifikátu je spoplatnená, avšak následne využívanie je bezplatné a navždy. Ako aktivovať zabezpečený SSL certifikát (HTTPS) pre doménu
 • pridaná položka pre možnosť nastavenia zobrazenia hlavného jazyka v URL adrese hneď za doménou. Všetky ostatné (vedľajšie) jazykové verzie stránok sa po novom zobrazujú práve s kódom jazyka v URL adrese hneď za doménou. Pôvodné URL adresy jazykových verzií stránok sú automaticky presmerované na nové.
 • pridaná položka pre možnosť nastavenia prípony URL adries v sekcii Nastavenia / Web v položke "URL prípona"
 • z dôvodu prípadnej duplicity obsahu, bola v sekcii Nastavenia / Web v položke "Subdoména" zrušená možnosť využívania domény s www a zároveň aj bez www. Všetkým profilom s vybranou možnosťou bola automaticky nastavená možnosť využívania domény len s www. Samozrejme doména bez www je automaticky presmerovaná na URL adresu domény s www.
 • pridaná položka s možnosťou nastavenia určitých subdomén (odporúčame použiť len v nevyhnutných prípadoch) v sekcii Nastavenia / Web v položke "Subdoména"
 • združenie aktivácie doplnkových služieb v sekcii
 • zobrazenie aktuálneho kreditu pre spoplatnené možnosti (newsletter, SMS) v sekcii Nastavenia / Web v položke "Dostupný kredit"

Nové možnosti v sekcii Nastavenia / Databázy

 • zjednotenie načítavania rôznych dátových typov importných súborov (XML, XLSX, XLS, ODS, JSON, CSV)
 • nové možnosti v akciách šablóny (akcie pre prácu s atribútmi a stĺpcami)
 • pridaná možnosť určenia numerickej hodnoty pre dostupnosť

Nové možnosti v sekcii Eshop / Faktúry

 • zobrazenie tlačítka   priamo v panely dokladu
 • zjednotenie niektorých funkcionalít dokladov (nižšie uvedené) do tlačítka  
 • odkazov na priamu tlač alebo stiahnutie PDF súboru (ak existuje) pre aktuálny doklad
 • odkaz na vytvorenie kópie objednávky
 • odkaz na detail objednávky na stránkach
 • možnosť priamej úpravy čísla dokladov vo vystavených dokladoch (faktúry, proformy, dobropisy)
 • história akcií dokladu

Nové možnosti v sekcii Eshop / Doprava

 • možnosť nastavenia limitu pre rozmer najväčšieho produktu v úprave dopravy v záložke Právomoci v položke "Rozmer najväčšieho produktu (cm)"

Nové možnosti v sekcii Eshop / Zľavové kupóny

 • možnosť vytvorenia automaticky generovaného zľavového kupónu na základe vytvorenej objednávky. (len pre variant ESHOP Premium). V úprave zľavového kupónu v položke "Automatické generovanie"

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00