line

Pre konkrétne kategórie produktov je možné nastaviť konkrétnu maržu. V prípade potreby ju možno pri jednotlivých produktoch zmeniť a produkt tak nebude podliehať nadradenej marži (marži kategórie).


Marge für Produkte in der Kategorie (%) - je marža na produkty v danej kategórii. Ak je marža zadaná, pre produkty v kategórii platí len zadaná marža, NIE nadradená. Ak je pole prázdne alebo nulové, tak je aktívna nadradená marža (kategória, v ktorej je daná podkategória alebo marža nastavená na všetky produkty, ktorú nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop). Ak je však v niektorom produkte v tejto kategórii zadaná iná marža, pre daný produkt platí práve tá. Maržu je možné zadať max. s dvoma desaťdennými miestami (napr.: 20,03) v percentách.

Übergeordnete Marge - priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej marže.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkte / Kategorien v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Kategorie erstellen v otvorenom okne položka "Marge für Produkte in der Kategorie (%)".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage