line

Pre konkrétne kategórie produktov je možné nastaviť konkrétnu maržu. V prípade potreby ju možno pri jednotlivých produktoch zmeniť a produkt tak nebude podliehať nadradenej marži (marži kategórie).


Marže na produkty v kategorii (%) - je marža na produkty v danej kategórii. Ak je marža zadaná, pre produkty v kategórii platí len zadaná marža, NIE nadradená. Ak je pole prázdne alebo nulové, tak je aktívna nadradená marža (kategória, v ktorej je daná podkategória alebo marža nastavená na všetky produkty, ktorú nastavujete v sekcii Nastavení / Eshop). Ak je však v niektorom produkte v tejto kategórii zadaná iná marža, pre daný produkt platí práve tá. Maržu je možné zadať max. s dvoma desaťdennými miestami (napr.: 20,03) v percentách.

Nadřazená marže - priložený obrázok ukazuje, ako funguje strom nadradenej marže.

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Produkty / Kategorie v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat kategorii v otvorenom okne položka "Marže na produkty v kategorii (%)".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00