line

Nové možnosti v úprave PRODUKTU

  • zrušená možnosť "Aktivita"
  • nová možnosť "Zakázať objednávanie"
  • nová možnosť "nepredajné" v položke "Dostupnosť po vyskladnení"
  • zmena položky zaradenia produktu do kategórie
  • integrácia záložky "OBRÁZKY" do hlavnej záložky "ZÁKLADNÉ ÚDAJE"
  • presun položky "Poznámka administrátora" do záložky "POZNÁMKA"

Nové možnosti v plugine PREPRAVNÉ SLUŽBY

  • nová prepravná služba GeisPoint SK

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00