line

Anketa slúži na prieskum mienky návštevníkov stránky. Anketu je možné ovplyvniť úpravou administrátora.

  • neregistrovaný užívateľ môže hlasovať do jednej ankety len raz (obmedzenie na IP adresu)
  • registrovaný užívateľ môže hlasovať do jednej ankety len raz (obmedzenie na ID užívateľa)
PříkladPríklad: ako neprihlásený užívateľ môže zahlasovať raz, následne sa prihlási a zahlasuje druhý krát)

Počet hlasů - aktuálny počet hlasov k danej odpovedi, údaj je možné meniť.

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Doplňky / Moduly / Anketa.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00