line

Anketa slúži na prieskum mienky návštevníkov stránky. Anketu je možné ovplyvniť úpravou administrátora.

  • neregistrovaný užívateľ môže hlasovať do jednej ankety len raz (obmedzenie na IP adresu)
  • registrovaný užívateľ môže hlasovať do jednej ankety len raz (obmedzenie na ID užívateľa)
PríkladPríklad: ako neprihlásený užívateľ môže zahlasovať raz, následne sa prihlási a zahlasuje druhý krát)

Počet hlasov - aktuálny počet hlasov k danej odpovedi, údaj je možné meniť.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Anketa.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni