Ako pracovať s cenami, zľavami a akciami v eshope?

Štruktúra výpočtu ceny produktu

V sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v položke "Cena" nastavujete základnú cenu produktu, ktorú je možné rôzne upravovať prostredníctvom príplatkom pre užívateľské skupiny, príplatkov za subvarianty, marže alebo za pomoci zliav. K nastavenej základnej cene sa najprv pripočíta/odpočíta/nastaví príplatok užívateľskej skupiny a pripočíta/odpočíta príplatok subvariantu a až následne sa k produktu pripočítava prípadná percentuálna marža. Na výslednú cenu pre konkrétny subvariant produktu či užívateľskú skupinu, sa uplatní niektorá z nastavených zliav. Nakoniec sa konečná cena zaokrúhli a vypočíta sa DPH.

Štruktúra

 • ZÁKLADNÁ CENA (bez DPH) - základnú cenu produktu nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v položke "Cena".
 • PRÍPLATOK SKUPINY - v prípade registrovaného/prihláseného užívateľa sa na základe nastavenia cenovej hladiny pre určitú užívateľskú skupinu, k základnej cene s maržou buď pripočíta/odpočíta príplatok, zmení cena na nastavenú, alebo sa daná cena percentuálne navýši o nastavenú hodnotu. Cenové hladiny nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v položke "Cena" po kliknutí na tlačítko "Cenové hladiny". Možnosť je dostupná len vo variante "E-shop Premium".
  • pripočítať
  • zmeniť na
  • percentuálne navýšiť o
 • PRÍPLATOK SUBVARIANTU (+/-) - následne sa k základnej cene produktu aj s maržou a príplatkom skupiny pripočíta/odpočíta aj príplatok subvariantu produktu. Príplatky subvariantov nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu, po nastavení požadovaných subvariantov v položke "Subvariant" a následnom kliknutí na odkaz "Upraviť položky".
 • MARŽA - k základnej cene produktu sa pripočíta percentuálna marža. Maržu je možné nastaviť na celý eshop, kategórie alebo samotný produkt. Nastaví sa len marža, ktorá je k produktu nastavená najbližšie. Teda ak máte maržu nastavenú na všetkých možnostiach, k produktu sa pripočíta len marža, ktorá je nastavená na samotnom produkte (viď. obrázok)
  • MARŽA NA PRODUKT
  • MARŽA NA KATEGÓRIU
  • MARŽA NA ESHOP
 • ZĽAVA - na základe toho, či sú na produkte povolené zľavy alebo vernostné body, sa na výslednú cenu produktu uplatní niektorá z vyhovujúcich zliav.
  • ZĽAVA NA PRODUKT
  • ZĽAVA UŽÍVATEĽSKEJ SKUPINY
  • ZĽAVOVÝ KUPÓN
  • VERNOSTNÉ BODY
  • MNOŽSTEVNÁ A OBJEMOVÁ ZĽAVA
 • KONEČNÁ CENA (s DPH) - nakoniec sa cena produktu zaokrúhli a vypočíta DPH, ktoré sa pripočíta ku konečnej cene produktu.

Príplatok skupiny / cenové hladiny

Možnosť nastavenia požadovaného príplatku či rozdielnej ceny len určitým skupinám, napr. nastavenie rôznej ceny produktu pre užívateľskú skupinu veľkoodberateľov. Cenové hladiny nastavujete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave požadovaného produktu v položke "Cena", kde vedľa vstupnej položky pre zadanie ceny je tlačítko "Cena". Daná možnosť je dostupná len pre variant "E-shop Premium".


Marža

Marža je percentuálne navýšenie ceny produktov v eshope. Najčastejšie sa využíva ak sa do eshopu importujú produkty priamo od dodávateľa s veľkoobchodnými cenami a prevádzkovateľ eshopu si tieto ceny automaticky navýši vlastnou maržou (napríklad o 25%)

Maržu je možné uplatniť na:

 • celý eshop - marža na všetky produkty v eshope. Nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Marža na všetky produkty (%)"
 • kategórie - marža na produkty v určitej kategórii. Táto marža je nadradená nad maržou: celý eshop. Nastavujete v sekcii Produkty / Kategórie v úprave konkrétnej kategórie v položke "Marža na produkty v kategórii (%)"
 • produkt - marža na určitý produkt. Táto marža je nadradená nad maržou: celý eshop a kategórie. Nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v položke "Marža"

Zľava na produkt

Zľava je percentuálne zníženie ceny na produkty v eshope. Najčastejšie sa využíva v predvianočných sviatkoch na zníženie ceny určitého produktu. Zľavu je možné priradiť napríklad verným zákazníkom alebo partnerom na zvýhodnený cenník. Prevádzkovateľ eshopu taktiež môže manuálne určiť zľavu na určité produkty v už vytvorenej objednávke, napríklad ako množstevnú zľavu.

Zľavy je možné uplatniť na:

 • produkt - zľava na vybraný produkt. Údaj o zľav v percentách sa zobrazí aj na produkte v eshope. Nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v položke "Zľava"
 • užívateľa - zľava pre určitého užívateľa. Údaj o zľave sa zobrazí užívateľovi po prihlásení sa na stránky v jeho profile. Nastavujete v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave konkrétneho užívateľa v položke "Zľava užívateľa (%)"
 • skupina - zľava pre určitú skupinu užívateľov. Údaj o zľave sa zobrazí skupine užívateľov po prihlásení sa na stránky v ich profile. Nastavujete v sekcii Užívatelia / Skupiny v úprave konkrétnej skupiny v položke "Zľava (%)"
 • manuálne (na produkty vo vytvorenej objednávke) - ak zákazník už vytvoril objednávku, administrátor môže jednotlivým produktom v danej objednávke nastaviť zľavu. Nastavujete v sekcii Eshop / Objednávky v úprave konkrétnej objednávky v stĺpci Zľava (%)

Podmienky a výnimky:

 • užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte)
 • užívatelia a skupiny si nemôžu uplatniť svoju zľavu na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte)
 • zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave)
 • zľava užívateľa a skupiny sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe)

Množstevná a objemová zľava alebo darček k objednávke

Množstevné a objemové zľavy vytárate a nastavujete v sekcii Eshop / Zľavy.

Zľavy je možné uplatniť na:

 • množstvo tovaru v objednávke/košíku - zľavu na objednávku v percentuálnej hodnote (napr: 10%) alebo priradením darčeku.
 • hodnotu objednávky/košíku - zľavu na objednávku v percentuálnej hodnote (napr: 10%) alebo priradením darčeku.

Podmienky a výnimky:

(týkajú sa len percentuálnych zliav, nie darčekov)

 • zľavu nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte).
 • zľavu nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte).
 • zľavu nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnený zľavový kupón.
 • zľavu si môžu uplatniť len registrovaný užívatelia, ktorý nemajú aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu.
 • zľava sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave)
 • zľava sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe)

Zľavový kupón na objednávku

Zľavové kupóny vytárate a nastavujete v sekcii Eshop / Zľavové kupóny.

Typ zľavovového kupónu:

 • manuálne vytvorený - zľavový kupón vytvoríte manuálne
 • automaticky generovaný - zľavový kupón bude automaticky vygenerovaný a odoslaný na email zákazníka (zadaný v objednávke) po určitom počte dní na základe vytvorenej objednávky, ktorá bude v konečnom stave odoslaná. Počet dní, od kedy sa má vygenerovať kupón, začne tak plynúť odo dňa kedy je objednávke nastavený stav odoslaná. Počet dní nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Automatické generovanie kupónov". Kupón bude vytvorený viac krát, na základe počtu objednávok, ktorým bude vyhovovať.
  • Po využití zľavového kupónu registrovaným užívateľom sa v úprave konkrétneho zľavového kupónu zobrazí záložka "Iné...", kde je môžné zobraziť užívateľov, ktorý daný kupón využili. (Neregistrovaný užívatelia sa nezobrazujú).

Zľavové kupóny je možné uplatniť na:

 • objednávku v percentách - zľavový kupón na objednávku v percentuálnej zľave (napr: 10%).
 • objednávku v hondnote - zľavový kupón na objednávku v hodnotnej zľave (napr: 10€).
 • *produkt v percentách - zľavový kupón na konkrétny produkt v percentuálnej zľave (napr: 10%).
 • *produkt v hodnote - zľavový kupón na konkrétny produkt v hodnotnej zľave (napr: 10€).

Platnosť zľavovového kupónu:

 • jednorázový - zľavový kupón môže byť použitý len jeden krát
 • jednorázový na užívateľa - zľavový kupón môže použiť každý registrovaný užívateľ len jeden krát
 • trvalý - zľavový kupón môže byť použitý jedným alebo viacerými užívateľmi trvalo, viac krát

Podmienky a výnimky:

 • zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte)
 • zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých je zakázané použite kupóny/zľavy (nastavenie v produkte)
 • zľavový kupón nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnená množstevná zľava.
 • zľavový kupón nemožno uplatniť na objednávky, na ktorých už je uplatnená objemová zľava.
 • zľavový kupón si môžu uplatniť len registrovaný užívatelia, ktorý nemajú aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu
 • zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu dopravy (nastavenie v doprave)
 • zľavový kupón sa nevzťahuje na cenu platby (nastavenie v platbe)

Vernostné body

Vernostné body sa využívajú na odmeňovanie verných zákazníkov, ktoré oni následne môžu využiť pri svojom ďalšom nákupe čím si znížia cenu objednávky. Podmienkou pre získavanie vernostných bodov je registrácia. Prevádzkovateľ eshopu tiež môže odmeniť vernostnými bodmi zákazníkov už len za to, že sa registrujú do eshopu. Administrátor tiež môže kedykoľvek prideliť, alebo odobrať ľubovolný počet vernostných bodov.Vernostné body povolujete a nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Povoliť vernostný program"

Vernostné body je možné získať za:

 • registráciu - užívateľ získa určitý počet vernostných bodov už za registráciu na stránkach. Počet bodov za registráciu nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop, kde v riadku položky "Povoliť vernostný program" kliknete na Nastavenie a nastavíte položku "Počet bodov za registráciu"
 • nákup - užívateľ získa vernostné body na základe výšky nákupu. Za akú sumu získa zákazník 1 bod nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop, kde v riadku položky "Povoliť vernostný program" kliknete na Nastavenie a nastavíte položku "Získavanie bodov"
 • manuálne užívateľovi - administráotr stránok môže prideliť alebo odobrať určitému užívateľovi ľubovolné množstvo vernostných bodov. Body prideľujete užívateľom v sekcii Užívatelia / Užívatelia v úprave konkrétneho užívateľa v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Vernostné body"

Možnosti a nastavenia vernostných bodov:

 • za akú sumu získa zákazník 1 bod (napr: za 1€)
 • akú finančnú hodnotu bude mať 1 bod (napr: 0,01€)
 • koľko bodov získa zákazník za registráciu v eshope (napr: 50)
 • aký je minimálny a maximálny limit použitých bodov pre jednu objednávku. (táto informácia je zobrazená v košíku)

Podmienky a výnimky:

 • vernostné body nemožno uplatniť na produkty, ktoré už sú zľavnené (nastavenie v produkte)
 • vernostné body nemožno uplatniť na produkty, pri ktorých sú zakázané vernostné body (nastavenie v produkte)
 • vernostné body nemožno uplatniť na produkty, na ktorých už je uplatnená množstevná zľava.
 • vernostné body nemožno uplatniť na objednávky, na ktorých už je uplatnená objemová zľava.
 • vernostné body si môžu uplatniť len registrovaný užívatelia, ktorý nemajú aktívnu užívateľskú alebo skupinovú zľavu
 • vernostné body je možné uplatniť až keď užívateľ dosiahne minimálny použiteľný počet vernostných bodov
 • vernostné body sa pripíšu k užívateľskému profilu až po vybavení objednávky (keď je objednávka v stave odoslaná)
 • vernostné body sa po zrušení objednávky odrátajú

Darček k produktu

Darček k produktu je možné nastaviť v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v záložke Varianty v položke "Darčeky k produktu".


Štítky

štítky je ikona zobrazujúca sa na produkte ako napr: Akcia, Bomba, Náš TIP, Výpradej... Ide len o informačný údaj a nemá žiadny vplyv na funkcie alebo cenu produktu. Často sa využíva len ako marketingový nástroj.

Štítky je možné nastaviť na:

 • produkt - nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Štítky"

Bežná cena

Bežná cena je cena zobrazujúca sa na produkte ako prečiarknutá. Ide len o informačný údaj a nemá žiadny vplyv na funkcie alebo cenu produktu. Často sa využíva len ako marketingový nástroj pre porovnanie s konkurenciou.

Bežnú cenu je možné nastaviť na:

 • produkt - nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave konkrétneho produktu v položke "Bežná cena"

Metráž produktu

Chcete v eshope predávať metrážny tovar napríklad textilu?

Príklad

predávate metráž látky, kedy:

 • v detaile produktu chcete zadávať dĺžku látky v cm (1€)
 • v detaile produktu chcete zobrazovať aj cenu produktu za 1m = 100€
 • minimálne množstvo na objednanie je 50cm (0,5m) látky (min. 50€)
 • maximálne množstvo na objednanie je 400cm (4m) látky (max. 400€)
 • dĺžku látky možno navyšovať minimálne po 10cm (0,1m) (+10€)

Zákazník tak bude môcť vložiť do košíka látku o dĺžke: 50cm, 60cm, 70cm, ..., 110cm, ...až do 400cm

Nastavenie príkladu

 1. v sekcii Produkty / Merné jednotky v úprave položky "cm" (centimetre) aktivujte položku "Zobrazovať v jednotkách produktu". Zároveň v záložke Rozšírené nastavenia nastavte do položky "Skratka jednotky (doplnková cena)" hodnotu "m", a do položky "Prírastok k doplnkovej cene" hodnotu "0,01"
 2. v sekcii Produkty / Produkty v úprave požadovaných produktov nastavte:
  1. "Cena" produktu na 1€
  2. v záložke Základné údaje v položke "Skladom (množ.)" hodnotu "cm"
  3. v záložke Právomoci v položke "Povolené objednanie množstva" hodnotu od "50" (minimálne množstvo na objednanie 50cm) do "400" (maximálne množstvo na objednanie 400cm)
  4. v záložke Právomoci v položke "Povolený násobok množstva" hodnotu "10" (povolený predaj po 10 cm)

TIP: Ak dĺžku chcete zadávať namiesto v centimetroch priamo v metroch s desatinnou čiarkou (napr.: namiesto 110cm chcete zadávať 1.1m), tak príklad nastavíte:

 1. v sekcii Produkty / Merné jednotky v úprave položky "m" (metre) aktivujte položku "Zobrazovať v jednotkách produktu".
 2. v sekcii Produkty / Produkty v úprave požadovaných produktov nastavte:
  1. "Cena" produktu na 100€
  2. v záložke Základné údaje v položke "Skladom (množ.)" hodnotu "m"
  3. v záložke Právomoci v položke "Povolené objednanie množstva" hodnotu od "0,5" (minimálne množstvo na objednanie 0,5m) do "4" (maximálne množstvo na objednanie 4m)
  4. v záložke Právomoci v položke "Povolený násobok množstva" hodnotu "0,1" (povolený predaj po 0,1m)

Zákazník tak bude môcť vložiť do košíka látku o dĺžke: 0.5m, 0.6m, 0.7m, ..., 1.1m, ...až do 4m


Množstevný/paletový predaj

Chcete v eshope predávať produkty po paletách s tým, že v detaile produktu zobrazíte aj informáciu o cene za 1ks?

Príklad

predávate paletu fliaš, kedy:

 • produkt bude mať cenu celej palety fliaš (500€)
 • 1 paleta obsahuje 100ks fliaš, v detaile produktu sa tak bude zobrazovať aj cena za 1ks (výpočet: 500€ / 100ks = 5€)

Zákazník tak v detaile produktu vidí cenu za paletu 500€ ale aj informačnú cenu 5€ za 1ks.

Nastavenie príkladu

 1. v sekcii Produkty / Merné jednotky v úprave položky "bal." (balenie) aktivujte položku "Zobrazovať v jednotkách produktu". Zároveň v záložke Rozšírené nastavenia nastavte do položky "Skratka jednotky (doplnková cena)" hodnotu "ks", a do položky "Prírastok k doplnkovej cene" hodnotu "0,01"
 2. v sekcii Produkty / Produkty v úprave požadovaných produktov nastavte:
  1. "Cena" produktu na 500€
  2. v záložke Základné údaje v položke "Skladom (množ.)" hodnotu "bal."

Cena produktu s výpočtom

Predávate v eshopre produkty, ktorých cena sa mení na základe parametrov zadaných pre konkrétny produkt? Príkladom môže byť napríklad predaj vertikálneho žalúzia, kedy zadaním šírky a výšky sa zmení cena produktu. Na podobný účel vytvoríme subvarianty s možnosťou výpočtu.

Príklad

Ponúkate vertikálne žalúzia:

 • cena za m2 konkrétneho variantu je 15€
 • rozmery (šírka, výška) sa budú zadávať v cm
 • min.-max. rozmery šírky na objednanie je 50-300cm
 • min.-max. rozmery výšky na objednanie je 50-500cm
 • k žalúziu bude možné priplatiť si za elektrické ovládanie +50€

Zákazník si objedná žalúzia o rozmeroch: šírka 300cm, výška 150cm a priplatí si aj 50€ za elektrické ovládanie.

Vzorec pre výpočet: ((šírka * výška) * prevod na m2 * cena produktu za m2) + elektrický ovládač = výsledná cena ((300 * 150) * 0,01 * 15) + 50 = 117,5€

(vzor produktu na výpočet ceny vertikálnych žalúzií)

Nastavenie príkladu

 1. v sekcii Produkty / Subvarianty klikneme na tlačítko Pridať skupinu subvariantov
  1. 1. skupina subvariantov:
  2. do položky "Názov" zadáme "Šírka v cm"
  3. v položke "Typ" vyberieme možnosť "číslo (prepojené)"
  4. v položke "Skupina výpočtu" vyberieme možnosť "1"
  5. v položke "Minimálna hodnota" zadáme hodnotu "50"
  6. v položke "Maximálna hodnota" zadáme hodnotu "300"
  7. v položke "Koeficient" zadáme hodnotu "0,01"
  8. v položke "Počet desatinných miest" vyberieme možnosť "0"
  9. 2. skupina subvariantov:
  10. do poľa "Názov" zadáme "Výška v cm"
  11. v položke "Typ" vyberieme možnosť "číslo (prepojené)"
  12. v položke "Skupina výpočtu" vyberieme možnosť "1"
  13. v položke "Minimálna hodnota" zadáme hodnotu "50"
  14. v položke "Maximálna hodnota" zadáme hodnotu "500"
  15. v položke "Koeficient" zadáme hodnotu "0,01"
  16. v položke "Počet desatinných miest" vyberieme možnosť "0"
  17. 3. skupina subvariantov:
  18. do položky "Názov" zadáme "Elektrické ovládanie"
  19. v položke "Typ" vyberieme možnosť "text"
  20. v riadku "Elektrické ovládanie" klikneme na ikonu "Upraviť položky"
  21. vpravo hore klikneme na Pridať subvariant
  22. 1. subvariant s názvom "nie"
  23. 2. subvariant s názvom "áno"
 2. v sekcii Produkty / Produkty klikneme na Pridať produkt
  1. v položke "Názov produktu" zadáme "Vertikálne žalúzia" (vyberieme kategóriu v položke "Kategória")
  2. v položke "Subvariant" aktivujeme pred-vytvorené skupiny subvariantov (Šírka v cm, Výška v cm, Elektrické ovládanie)
  3. v položke "Upraviť položky" aktivujeme subvarianty (áno, nie), kde v stĺpci Príplatok a položke "áno" zadáme príplatok "50€"
  4. v položke "Cena" produktu zadáme "15€"
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00