line

Systém umožňuje zadať rôzne kódy produktov, napr. vlastný kód, EAN, ISBN, sériové číslo a iné kódy, ktoré sú často užitočné najmä pri práci s databázami produktov, spracúvaní faktúr alebo skladovej evidencii.


Vlastný kód - môže byť zadaný vlastný kód produktu, ktorý sa bude zobrazovať v detaile produktu. Pre každý samostatný produkt, musí byť daný vlastný kód jedinečný. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Produkty je možné vyhľadávať aj čiastočným zadaním daného kódu. Ak je pole prázdne, v detaile produktu sa bude zobrazovať ID produktu predvolené systémom.


EAN kód - štandardizovaný číselný čiarový kód produktu (Wikipedia). Použité môžu byť len numerické znaky (0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Zobrazovanie kódov".

EAN kód je dôležitý údaj pre spárovanie produktov v porovnávačoch produktov (Heureka, Zbozi,...).

Podrobné informácie ohľadom využitia čarovných kódov pre vyhľadávanie produktov, vkladanie produktov do objednávok a vytváranie nových produktov nájdete v nápoved Čítačka čiarových kódov.


ISBN kód - je čiarový kód produktu určený pre knihy. Použité môžu byť len numerické znaky (0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Zobrazovanie kódov".


Part number - alebo objednávacie číslo produktu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Zobrazovanie kódov".


Serial number (S/N) - alebo sériové číslo produktu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Zobrazovanie kódov".

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni