line

Systém umožňuje zadať rôzne kódy produktov, napr. vlastný kód, EAN, ISBN, sériové číslo a iné kódy, ktoré sú často užitočné najmä pri práci s databázami produktov, spracúvaní faktúr alebo skladovej evidencii.


Vlastní kód - môže byť zadaný vlastný kód produktu, ktorý sa bude zobrazovať v detaile produktu. Pre každý samostatný produkt, musí byť daný vlastný kód jedinečný. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Produkty je možné vyhľadávať aj čiastočným zadaním daného kódu. Ak je pole prázdne, v detaile produktu sa bude zobrazovať ID produktu predvolené systémom.

Zobrazenie vlastného kódu ako primárneho kódu v sekciách administrácie a na eshope je závislé na nastavení položky "Označování produktů" (bližšie informácie nájdete v nápovede položky).
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Zobrazování kódů" vyberte možnosť Vlastní kód.

EAN kód - štandardizovaný číselný čiarový kód produktu (Wikipedia). Použité môžu byť len numerické znaky (0-9). Najčastejšie sa používa EAN kód v štandardizovanom tvare EAN-13, teda 13 miestny číselný kód. Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Ak produkt EAN kód neobsahuje, odporúčame toto pole nevypĺňať vlastnými vymyslenými kódmi, keďže to môže negatívne ovplyvniť prepojené funkcionality a možnosti systému.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Zobrazování kódů".

EAN kód je dôležitý údaj pre spárovanie produktov v porovnávačoch produktov (Heureka, Zbozi,...).

Podrobné informácie ohľadom využitia čarovných kódov pre vyhľadávanie produktov, vkladanie produktov do objednávok a vytváranie nových produktov nájdete v nápoved Čítačka čiarových kódov.

Zobrazenie EAN kódu ako primárneho kódu v sekciách administrácie a na eshope je závislé na nastavení položky "Označování produktů" (bližšie informácie nájdete v nápovede položky).
Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Zobrazování kódů" vyberte možnosť EAN kód.

ISBN kód - je čiarový kód produktu určený pre knihy. Použité môžu byť len numerické znaky (0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Zobrazování kódů".

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Zobrazování kódů" vyberte možnosť ISBN kód.

Part number - alebo objednávacie číslo produktu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Zobrazování kódů".

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Zobrazování kódů" vyberte možnosť Part number.

Serial number (S/N) - alebo sériové číslo produktu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené.

Produkty je možné vyhľadávať len presným zadaním celého kódu.

Zobrazovanie kódu v detaile produktu je nutné nastaviť v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Zobrazování kódů".

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Detail produktů v položke "Zobrazování kódů" vyberte možnosť Serial number (S/N).
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00