Ako vytvoriť kategórie produktov a produkty?

Z dôvodu prehľadnosti majú internetové obchody (eshopy) svoje produkty zaradené do rozličných kategórii.

Kategória

Nastavenie kategórii

Vytvorenie kategórii

Kategórie vytvárate v sekcii Produkty / Kategórie po kliknutí vpravo hore na tlačítko Pridať kategóriu.

Vytvorenie pod-kategórie

Ak už máte vytvorené kategórie v sekcii Produkty / Kategórie, ich pod-kategórie vytvoríte kliknutím v riadku konkrétnej kategórie na ikonu Upraviť položky, kde následne po kliknutí vpravo hore na tlačítko Pridať podkategóriu vytvoríte podkategóriu k danej kategórii.

  • ďalšiu pod-kategóriu zaradenú v už vytvorenej pod-kategórii vytvoríte rovnakým postupom
Pre zobrazenie kategórie na stránke je nutné kategóriu Aktivovať
Pozície kategórii môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na prvý stĺpec a následne danú kategóriu chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.

Premiestnenie kategórie

Vytvorenú kategóriu alebo podkategóriu môžete premiestniť aj s priradenými produktami do inej kategórie alebo podkategórie. V sekcii Produkty / Kategórie v úprave konkrétnej kategórie, ktorú chcete premiestniť kliknite na záložku Rozšírené nastavenia a v položke "Premiestniť do" vyberte cieľové umiestnenie kategórie.

Danú akciu je možné vykonať len ak kategória nie je sekciou (nemá zaškrtnuté pole "Zobrazovať ako sekciu kategórií (oddeľovač)") a zároveň ak daná kategória nemá vnorené podkategórie.
Akcia nie je vhodná, ak sa v danej kategórií nachádzajú produkty, ktoré sú súčasne zaradené vo viacerých kategóriách. Môže dôjsť k nekorekcii zaradenia produktu, ak je produkt zároveň zaradený v kategórii alebo v niektorej nadkategórií kategórie, do ktorej kategóriu presúvate.

Produkt

Vytvorenie produktov

Produkty vytvárate v sekcii Produkty / Produkty, kde si v ľavom stĺpci vyberiete pred-vytvorenú "kategóriu", do ktorej chcete produkt zaradiť (poprípade kategóriu nastavíte v úprave produktu). Produkt pre danú kategóriu vytvoríte po kliknutí vpravo hore na tlačítko Pridať produkt.

Pre zobrazenie produktov na stránke je nutné produkt Aktivovať (poprípade nastaviť zobrazenie v úprave produktu alebo nastavení eshopu)

Kopírovanie produktov

V prípade, že chcete vytvoriť nový produkt, pričom chcete zmeniť len určité položky v už vytvorenom produkte, odporúčame použiť kopírovanie produktov. V administrácii v sekcii Produkty / Produkty, otvorte pre úpravu vybraný produkt a zmente v ňom požadované položky. Namiesto uloženia zmien produktu, kliknite na tlačítko   a potvrdte danú akciu.

Hromadné zmeny v produktoch

Pre hromadnú zmenu na vytvorených produktov prejdite do sekcie Produkty / Produkty, kde požadované produkty označíte v prvom stĺpci. Po označení požadovaných produktov na zmenu sa zobrazia v pravom hornom červenou farbou zobrazia tlačítka akcii. Pre hromadnú úpravu kliknite na tlačítko  , kde sú rôzne možnosti na hromadnú zmenu vybraných produktov (odporúčame si vždy prečítať nápovedu položky, ktorú využívate). Pred uložením je nutné v riadku využívanej akcie vždy zaškrtnúť pole aplikovať úpravu.

Pri hromadnej úprave si najskôr prečítajte nápovedu konkrétnej položky.
Pri hromadnej úprave sú aplikované úpravy nenávratne zmenené. Odporúčame si úpravu vyskúšať na testovacom produkte.
Pre aplikovanie zmien požadovanej položky je nutné aktivovať políčko na konci riadka danej položky aplikovať úpravu.

Hromadný export a import produktov

Databázu produktov je tiež možné exportovať, upraviť v exportnom súbore požadované položky a opätovne hromadne importovať (aktualizovať). Export alebo import produktov vykonáte v sekcii Nastavenia / Databázy. Pričom podrobný návod a špecifikáciu pre hromadný import produktov nájdete v nápovede Ako hromadne importovať databázu produktov?

Pred hromadnými úpravami či importom/aktualizáciou produktov, odporúčame si nastavenia produktov zálohovať prostredníctvom exportu produktov
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00