line

Aktuálne dostupný zoznam grafických šablón/motívov. Motívom sa rozumie kombinácia farieb, obrázkov, pozadia, farby menu, podmenu, tlačítok a podobne, ktorú si možno ľubovoľne zvoliť a neskôr podľa predstáv prispôsobiť.

Systém WEXBO® sa od ostatných systémov líši práve v tom, že je veľmi variabilný, pričom rozloženie štruktúry stránky a jednotlivých prvkov (modulov) je možné si požadovane nastaviť, premiestniť a doplniť priamo v systéme, rovnako je možné si upraviť základné prvky vzhľadu pomocou módu "Dizajn" Môžem zmeniť celý dizajn stránok?.

Aktuálne je možné využiť len nový motív NewOrigin, ktorý je automaticky aktívny pre všetky nové profily (neworigin.wexbo.com)) samozrejme s možnosťou si ho upraviť podľa vlastných predstáv.

Úprava dizajnu

Všetky motívy je možné upravovať prostredníctvom systému UPRAVOVANIE TÉMY priamo na Vašich stránkach alebo nastavením v sekcii Nastavenia / Special CSS. Úpravu témy priamo na webe aktivujete po prihlásení sa ako administrátor a následne kliknutí na AdminSmart. Viac info v nápovede Môžem zmeniť celý dizajn stránok?

Programovanie na mieru

Systém WEXBO je uzavertným redakčným systémom (krabicové riešenie) a nie je systémom, ktorý by bol programovaný na mieru na základe požiadaviek užívateľov, pričom využívať ho je tak možné len s aktuálne dostupnými možnosťami. Vďaka redakčnému systému WEXBO® si stránky tvoria užívatelia sami jednoducho a rýchlo bez nutnosti programovania, viac informácií v nápovede Ako systém WEXBO funguje?

Špecifická úprava dizajnu

Detailné úpravy jednotlivých prvkov, ktoré sa nenachádzajú v móde DIZAJN podľa nápovedy Môžem zmeniť celý dizajn stránok?, je možné vykonať len prostredníctvom CSS štýlovania (Úprava dizajnu pomocou vlastného CSS) vložením potrebných CSS kódov do sekcie Nastavenia / Special CSS. V tomto prípade je tak nutná základná znalosť daného kódovania (externý grafik alebo kóder), keďže na technickej podpore podobné špecializované služby na mieru nedokážeme poskytnúť.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Motív.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00