line

V košíku pri objednávaní produktu môže užívateľ priložiť k objednávke súbor - prílohu.


užívateľ môže k objednávke priložiť prílohu (JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, CSV, XML, XLS, DOC, TXT, SWF, FLV, DOC X, XLSX, CSS, TTF, OTF, SVG, EOT, WOFF).


Určuje či bude pole pre pridanie prílohy predvolene povinné (zaškrtnuté). Pri zaškrtnutom poli nie je možné dokončiť objednávku bez toho aby objednávke nebola pridaná príloha. Užívateľ môže kedykoľvek pole s prílohou odznačiť a tak pre dokončenie objednávky nebude nutné pridať prílohu. Je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Sekcie detailu produktu" aktívnu možnosť príloha.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00