line

Áno, pre zmenu prihlasovacieho emailu postupujte podľa nasledovných krokov, pričom je nutné splniť nižšie uvedené pravidlá:

 1. Prihláste sa do administrácie a prejdite do sekcie Nastavenia / Email.
 2. Kliknutím vpravo hore na tlačítko Pridať email najprv pridajte nový externý email, ktorým sa chcete prihlasovať.
 3. V položke "Typ" vyberiete práve možnosť externý email, zároveň vyplňte položku "Email" a kliknite na tlačítko Uložiť.
 4. Novo pridaný email je nutné najprv verifikovať kliknutím na tlačítko   v stĺpci Akcie, alebo priamo v úprave emailu kliknutím na tlačítko Verifikovať.
 5. Nakoniec po verifikácií daného emailu môžete v úprave konkrétneho emailu v položke "Nastaviť ako hlavný prihlasovací email" tlačítkom Použiť nastaviť email ako hlavný prihlasovací.
 6. Po vykonaní zmeny sa odhláste z administrácie a prihláste už s novým prihlasovacím emailom.

Pravidlá pre email administrátora

 • email musí byť externým emailom (Gmail, Yahoo, Hotmail, Seznam, Zoznam,...)
 • email musí byť verifikovaný   (verifikačný kód Vám bude odoslaný po pridaní emailu)
 • pridávaný externý email nemôže byť priradený žiadnemu užívateľovi v sekcii Užívatelia / Užívatelia. V prípade, že je takýto email už použitý je nutné užívateľa zmazať alebo zmeniť mu email na iný.
 • ak už máte na daný email vytvorený iný profil (ďalšie stránky v systéme WEXBO®) a prihlasujete sa cez https://admin.wexbo.com bude nutné zadať názov domény/profilu. Odporúčame sa však vždy prihlasovať cez doménu Vášho profilu (napr.: http://admin.vasadomena.sk/)
 • V prípade, že máte stále testovaciu prevádzku, ako prihlasovací email nemôže byť použitý ten, ktorý je ako hlavný prihlasovací email používaný v inom profile. Takýto email je možné nastaviť len v ostrej prevádzke.
Prihlasovací, hlavný email by mal byť vždy externým emailom (Gmail, Yahoo, iné..). Musí byť zadaný iný ako vedená doména v danom profile, teda nesmie byť "nieco@vasadomena.sk". Je to z dôvodu zabezpečenia, správnej funkčnosti lokálnych/externých emailov a taktiež, aby sme mohli užívateľa kontaktovať ak by náhodou došlo napr. k nesprávnemu nasmerovaniu, znefunkčneniu domény.

Email musí byť funkčný

Na administračný email systém odosiela dôležité upozornenia, preto ak systém z nejakého dôvodu nemôže doručiť email informuje Vás o tom upozornením v administrácii stránok a je nutné kontaktovať podporu v sekcii Podpora / Podpora.

Najčastejšie dôvody nedoručenia emailu

 • zadaná emailová schránka je zaplnená a nemôže tak prijímať nové emaily. Odporúčame premazať si staré správy, kôš, spam alebo kontaktovať prevádzkovateľa emailovej služby o navýšenie limitu danej emailovej schránky
 • zadaný email obsahuje preklep alebo už neexistuje. V takom prípade je nutné adresu zmeniť cez autorizačnú požiadavku v administrácii v sekcii Podpora / Podpora
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00