Môžem si zmeniť prihlasovací email do administrácie?

Áno, je nutné napísať autorizačnú požiadavku o zmene emailu na podpore v administrácii v sekcii Podpora / Podpora. Po odsúhlasení a overení Vám bude daný email zmenený. Nový email nesmie byť použitý v sekcii Nastavenia / Email a Užívatelia / Užívatelia, prípadne je nutné ho v daných sekciách odstrániť.

Prihlasovací, hlavný email by mal byť vždy externým emailom (Gmail, Yahoo, iné..). Musí byť zadaný iný ako vedená doména v danom profile, teda nesmie byť "nieco@vasadomena.com". Je to z dôvodu zabezpečenia, správnej funkčnosti lokálnych/externých emailov a taktiež, aby sme mohli užívateľa kontaktovať ak by náhodou došlo napr. k nesprávnemu nasmerovaniu, znefunkčneniu domény.

Email musí byť funkčný

Na administračný email systém odosiela dôležité upozornenia, preto ak systém z nejakého dôvodu nemôže doručiť email informuje Vás o tom upozornením v administrácii stránok a je nutné kontaktovať podporu v sekcii Podpora / Podpora.

Najčastejšie dôvody nedoručenia emailu

  • zadaná emailová schránka je zaplnená a nemôže tak prijímať nové emaily. Odporúčame premazať si staré správy, kôš, spam alebo kontaktovať prevádzkovateľa emailovej služby o navýšenie limitu danej emailovej schránky
  • zadaný email obsahuje preklep alebo už neexistuje. V takom prípade je nutné adresu zmeniť cez autorizačnú požiadavku v administrácii v sekcii Podpora / Podpora
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00