Môžem si zmeniť prihlasovací email do administrácie?

Áno, je nutné najskôr v sekcii Nastavenia / Email po kliknutí vpravo hore na tlačítko Pridať email pridať externý email. V položke "Typ" vyberiete práve možnosť externý email. Po verifikácii daného emailu môžete v úprave konkrétneho emailu nastaviť "Nastaviť ako hlavný prihlasovací email" tlačítkom Použiť. Po aplikácii zmien sa do administrácie už prihlasujete s novým prihlasovacím emailom.

Pravidlá pre email administrátora

  • email musí byť externým emailom (Gmail, Yahoo, Hotmail, Seznam, Zoznam,...)
  • email musí byť verifikovaný (verifikačný kód Vám bude odoslaný po pridaní emailu)
  • pridávaný externý email nemôže byť priradený žiadnemu užívateľovi v sekcii Užívatelia / Užívatelia. V prípade, že je takýto email už použitý je nutné užívateľa zmazať alebo zmeniť mu email na iný.
  • ak už máte na daným email vytvorený iný profil (ďalšie stránky v systéme WEXBO®) do administrácie je možné prihlásiť sa len cez URL adresu konkrétneho profilu napr.: http://admin.vasadomena.com/
Prihlasovací, hlavný email by mal byť vždy externým emailom (Gmail, Yahoo, iné..). Musí byť zadaný iný ako vedená doména v danom profile, teda nesmie byť "nieco@vasadomena.com". Je to z dôvodu zabezpečenia, správnej funkčnosti lokálnych/externých emailov a taktiež, aby sme mohli užívateľa kontaktovať ak by náhodou došlo napr. k nesprávnemu nasmerovaniu, znefunkčneniu domény.

Email musí byť funkčný

Na administračný email systém odosiela dôležité upozornenia, preto ak systém z nejakého dôvodu nemôže doručiť email informuje Vás o tom upozornením v administrácii stránok a je nutné kontaktovať podporu v sekcii Podpora / Podpora.

Najčastejšie dôvody nedoručenia emailu

  • zadaná emailová schránka je zaplnená a nemôže tak prijímať nové emaily. Odporúčame premazať si staré správy, kôš, spam alebo kontaktovať prevádzkovateľa emailovej služby o navýšenie limitu danej emailovej schránky
  • zadaný email obsahuje preklep alebo už neexistuje. V takom prípade je nutné adresu zmeniť cez autorizačnú požiadavku v administrácii v sekcii Podpora / Podpora
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00