Správa viacerých stránok/profilov

Nastavenie rovnakého administrátorského prihlasovacieho emailu pre všetky profily

Stránky, profil je nutné si najprv vytvoriť pod iným emailom než máte evidovaný v už vytvorených profiloch. Následne je nutné cez administráciu v sekcii Podpora / Podpora napísať požiadavku, aby sme Vám na profile nastavili požadovaný email (rovnaký ako v iných profiloch). Z dôvodu autorizácie musí byť táto požiadavka napísaná z oboch profilov na ktorých sa bude používať rovnaký email.

  • Do administrácie cez všeobecné stránky https://admin.wexbo.com sa následne už nebudete prihlasovať prostredníctvom emailu, ale prostredníctvom názvu profilu, teda subdomény, ktorú ste si zadávali pri vytvorení stránok. Ak ste si vytvorili stránky napr. http://mojestranky.wexbo.com, názov profilu je práve "mojestranky".
  • V prípade ostrej prevádzky sa do administrácie cez Vaše stránky http://admin.vasadomena.sk môžete prihlasovať prostredníctvom emailu, nicku (užívateľské meno) či názvu profilu.
  • Heslo samozrejme ostáva to, ktoré ste si zadávali pri registrácií či jeho zmene.

Prepojenie profilov

Možnosť spárovania Vašich profilov, ktoré máte vedené v systéme, pričom sa následne bude možné medzi profilmi prepínať. Spárovať a prepínať sa medzi profilmi môže len administrátor stránok, pričom spárovať je možné len profily, ktoré sú v ostrej prevádzke a sú aktívne.

  1. Na úvodnej strane administrácie v sekcii Administrácia / Plocha kliknite v pravo hore na tlačítko  .
  2. Následne v položke "Nastavenie prepojených profilov" kliknite na odkaz "Prepojenie profilov".
  3. V pravo hore kliknite na tlačítko Pripojiť profil a vyplnte povinné údaje profilu, ktorý chcete pripojiť.
  4. Po spárovaní sa prepínač medzi profilmi zobrazí v ľavom menu stĺpci administrácie https://admin.wexbo.com, po nabehnutí kurzoru myši na prvý riadok (profilový obrázok s odkazom na stránky) a kliknutí na obrázok panáčikov ("Prepnúť profil").
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni