Správa viacerých stránok/profilov

Nastavenie rovnakého administrátorského prihlasovacieho emailu pre všetky profily


Stránky, profil je nutné si najprv vytvoriť pod iným emailom než máte evidovaný v už vytvorených profiloch. Následne je nutné cez administráciu v sekcii PODPORA / PODPORA napísať požiadavku, aby sme Vám na profile nastavili požadovaný email (rovnaký ako v iných profiloch). Z dôvodu autorizácie musí byť táto požiadavka napísaná z oboch profilov na ktorých sa bude používať rovnaký email.

  • Do administrácie cez všeobecné stránky http://admin.wexbo.com sa následne už nebudete prihlasovať prostredníctvom emailu, ale prostredníctvom názvu profilu, teda subdomény, ktorú ste si zadávali pri vytvorení stránok. Ak ste si vytvorili stránky napr. http://mojestranky.wexbo.com, názov profilu je práve "mojestranky".
  • V prípade ostrej prevádzky sa do administrácie cez Vaše stránky http://admin.vasadomena.sk môžete prihlasovať prostredníctvom emailu, nicku (užívateľské meno) či názvu profilu.
  • Heslo samozrejme ostáva to, ktoré ste si zadávali pri registrácií či jeho zmene.

Prepojenie profilov


Možnosť spárovania Vašich profilov, ktoré máte vedené v systéme, pričom sa následne bude možné medzi profilmi prepínať. Spárovať a prepínať sa medzi profilmi môže len administrátor stránok, pričom spárovať je možné len profily, ktoré sú v ostrej prevádzke a sú aktívne.
  • Na úvodnej strane administrácie v sekcii PLOCHA kliknite v pravo hore na tlačítko "Nastavenie administrácie".
  • Následne kliknite na odkaz "PREPOJENIE PROFILOV" v položke "Nastavenie prepojených profilov".
  • V pravo hore kliknite na tlačítko "PRIPOJIŤ PROFIL" a vyplnte povinné údaje profilu, ktorý chcete pripojiť.
  • Po spárovaní sa prepínač medzi profilmi zobrazí v ľavom menu stĺpci, po nabehnutí kurzoru myši na prvý riadok (profilový obrázok s odkazom na stránky) a kliknutí na obrázok panáčikov (Prepnúť profil).
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00