line

Áno, ak už máte stránky v ostrej prevádzke je nutné najskôr v sekcii Nastavení / Email po kliknutí vpravo hore na tlačítko Přidat email pridať externí email. V položke "Typ" vyberiete práve možnosť externí email. Po verifikácii   daného emailu môžete v úprave konkrétneho emailu nastaviť "Nastavit jako hlavní přihlašovací email" tlačítkom Použít. Po aplikácii zmien sa do administrácie už prihlasujete s novým prihlasovacím emailom.

Ak sú stránky v testovacej prevádzke, tak na zmenu hlavného prihlasovacieho emailu je nutné napísať autorizovanú požiadavku v sekcii Podpora / Podpora, kde uvediete znenie daného emailu.

Pravidlá pre email administrátora

  • email musí byť externým emailom (Gmail, Yahoo, Hotmail, Seznam, Zoznam,...)
  • email musí byť verifikovaný   (verifikačný kód Vám bude odoslaný po pridaní emailu)
  • pridávaný externý email nemôže byť priradený žiadnemu užívateľovi v sekcii Uživatelé / Uživatelé. V prípade, že je takýto email už použitý je nutné užívateľa zmazať alebo zmeniť mu email na iný.
  • ak už máte na daný email vytvorený iný profil (ďalšie stránky v systéme WEXBO®) a prihlasujete sa cez https://admin.wexbo.com bude nutné zadať názov domény/profilu. Odporúčame sa však vždy prihlasovať cez doménu Vášho profilu (napr.: http://admin.vasedomena.cz/)
Prihlasovací, hlavný email by mal byť vždy externým emailom (Gmail, Yahoo, iné..). Musí byť zadaný iný ako vedená doména v danom profile, teda nesmie byť "nieco@vasedomena.cz". Je to z dôvodu zabezpečenia, správnej funkčnosti lokálnych/externých emailov a taktiež, aby sme mohli užívateľa kontaktovať ak by náhodou došlo napr. k nesprávnemu nasmerovaniu, znefunkčneniu domény.

Email musí byť funkčný

Na administračný email systém odosiela dôležité upozornenia, preto ak systém z nejakého dôvodu nemôže doručiť email informuje Vás o tom upozornením v administrácii stránok a je nutné kontaktovať podporu v sekcii Podpora / Podpora.

Najčastejšie dôvody nedoručenia emailu

  • zadaná emailová schránka je zaplnená a nemôže tak prijímať nové emaily. Odporúčame premazať si staré správy, kôš, spam alebo kontaktovať prevádzkovateľa emailovej služby o navýšenie limitu danej emailovej schránky
  • zadaný email obsahuje preklep alebo už neexistuje. V takom prípade je nutné adresu zmeniť cez autorizačnú požiadavku v administrácii v sekcii Podpora / Podpora
Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny