line

Vyhľadávanie

Na testovanie sme spustili našepkávač vyhľadávania (kategórií a produktov). Možnosť aktivujete v sekcii Doplnky / Moduly / Vyhľadávanie v položke "Povoliť našepkávač". Keďže sa jedná o možnosť s nadpriemernou záťažou systémových prostriedkov, je aktuálne dostupná len pre varianty ESHOP Premium.

Parametre produktov

V sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Parametre pribudlo tlačítko na prechádzanie a nastavenie existujúcich parametrov, pre jednoduchšie a jednotné nastavenie parametrov produktu. Rovnako sa možnosť pre prechádzanie hodnôt parametrov zobrazuje aj v sekcii Produkty / Parametre pri jednotlivých parametroch.

Filter a podkategórie

Nový vzhľad boxov podkategórií vo filtri. Aktuálne je možné v sekcii Doplnky / Pluginy / Filter v položke "Zobrazované filtre" nastaviť nezobrazovanie podkategórií. V sekcii Produkty / Kategórie v úprave podkategórií v záložke Rozšírené nastavenia v položke "URL obrázku v podkategóriách" je možné nastaviť samostatný náhľadový obrázok. V danej záložke tiež pribudla položka "Zobraziť len v rozšírených (podkategórie)" pre skrytie vybraných podkategórií.

E-shop

Nové položky a možnosti v sekcii Nastavenia / Eshop.

Nákupný košík

Náhľad obsahu

Po nabehnutí kurzorom myši na modul Nákupný košík sa zobrazí zoznam tovaru, ktorý má užívateľ aktuálne v košíku. Nastavujete v sekcii Doplnky / Moduly / Nákupný košík aktivovaním položky "Zobrazovať náhľad obsahu".

Mapka pre spôsob dopravy

V sekcii Eshop / Doprava v úprave dopravy v záložke Rozšírené nastavenia bola pridaná položka "Súradnice" pre nastavenie zobrazenia mapky napr. pre dopravy typu "osobný odber". Mapka sa zobrazí v 2. kroku košíku pri vybranej doprave.

Nový vzhľad sumáru

Vzhľadu sumáru cien v košíku je teraz zjednotený s nedávno vynoveným vzhľadom detailu produktu. Sumár cien sa aktuálne zobrazuje aj v 2. kroku košíku (doprava a platba). Rovnako bolo vylepšené zobrazovanie jednotlivých informácií vedľa sumáru cien a zadávanie zľavových kupónov či vernostných bodov. V niektorých krokoch košíku boli určité elementy pre-usporiadané na základe logickej postupnosti.

Databázy

V exporte niektorých databáz (objednávky, faktúry) bola pridaná položka "Obdobie" pre nastavenie požadovaného obdobia exportu.

Náhľadové obrázky

Všetky náhľady obrázkov sa aktuálne generujú v tzv. progressive formáte, namiesto pôvodného baseline. Prvotné načítanie obrázkov sa v podporovaných prehliadačoch a hlavne pri pomalom internetovom pripojení, načítajú pocitovo rýchlejšie, kedy už v prvých momentoch sa načíta celý obrázok rozmazaný (v nízkej kvalite) a postupným načítavaním sa zaostruje (zlepšuje kvalita).

Zobrazenie postupného načítavania obrázkov vo formáte baseline vs progressive:

Nápovedy

V prípade, že položka obsahovala niekoľko možností, ktoré boli popísané v nápovede položky, pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v nápovedách položiek boli jednotlivé informácie o možnostiach položky priradené samotným možnostiam. Rovnako boli v sekcii Podpora / Nápoveda vylepšené odpovede na najčastejšie otázky a doplnené o samotné nápovedy položiek. Všetky nápovedy sa neustále snažíme vylepšiť a prípadne doplniť práve na základe Vašich požiadaviek.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00