line

Vyhľadávanie

Na testovanie sme spustili našepkávač vyhľadávania (kategórií a produktov). Možnosť aktivujete v sekcii Add-ons / Module / Suchen v položke "Vorschläge erlauben". Keďže sa jedná o možnosť s nadpriemernou záťažou systémových prostriedkov, je aktuálne dostupná len pre varianty ESHOP Premium.

Parametre produktov

V sekcii Produkte / Produkte v úprave produktu v záložke Parameter pribudlo tlačítko na prechádzanie a nastavenie existujúcich parametrov, pre jednoduchšie a jednotné nastavenie parametrov produktu. Rovnako sa možnosť pre prechádzanie hodnôt parametrov zobrazuje aj v sekcii Produkte / Parameter pri jednotlivých parametroch.

Filter a podkategórie

Nový vzhľad boxov podkategórií vo filtri. Aktuálne je možné v sekcii Add-ons / Plugins / Filter v položke "Angezeigte Filter" nastaviť nezobrazovanie podkategórií. V sekcii Produkte / Kategorien v úprave podkategórií v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "URL image in subcategories" je možné nastaviť samostatný náhľadový obrázok. V danej záložke tiež pribudla položka "Nur in erweiterten anzeigen (Unterkategorien)" pre skrytie vybraných podkategórií.

E-shop

Nové položky a možnosti v sekcii Einstellungen / Eshop.

Nákupný košík

Náhľad obsahu

Po nabehnutí kurzorom myši na modul Einkaufswagen sa zobrazí zoznam tovaru, ktorý má užívateľ aktuálne v košíku. Nastavujete v sekcii Add-ons / Module / Einkaufswagen aktivovaním položky "View content preview".

Mapka pre spôsob dopravy

V sekcii Eshop / Versand v úprave dopravy v záložke Erweiterte Einstellungen bola pridaná položka "Koordinaten" pre nastavenie zobrazenia mapky napr. pre dopravy typu "osobný odber". Mapka sa zobrazí v 2. kroku košíku pri vybranej doprave.

Nový vzhľad sumáru

Vzhľadu sumáru cien v košíku je teraz zjednotený s nedávno vynoveným vzhľadom detailu produktu. Sumár cien sa aktuálne zobrazuje aj v 2. kroku košíku (doprava a platba). Rovnako bolo vylepšené zobrazovanie jednotlivých informácií vedľa sumáru cien a zadávanie zľavových kupónov či vernostných bodov. V niektorých krokoch košíku boli určité elementy pre-usporiadané na základe logickej postupnosti.

Databázy

V exporte niektorých databáz (objednávky, faktúry) bola pridaná položka "Zeitraum" pre nastavenie požadovaného obdobia exportu.

Náhľadové obrázky

Všetky náhľady obrázkov sa aktuálne generujú v tzv. progressive formáte, namiesto pôvodného baseline. Prvotné načítanie obrázkov sa v podporovaných prehliadačoch a hlavne pri pomalom internetovom pripojení, načítajú pocitovo rýchlejšie, kedy už v prvých momentoch sa načíta celý obrázok rozmazaný (v nízkej kvalite) a postupným načítavaním sa zaostruje (zlepšuje kvalita).

Zobrazenie postupného načítavania obrázkov vo formáte baseline vs progressive:

Nápovedy

V prípade, že položka obsahovala niekoľko možností, ktoré boli popísané v nápovede položky, pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v nápovedách položiek boli jednotlivé informácie o možnostiach položky priradené samotným možnostiam. Rovnako boli v sekcii Support / Hilfe vylepšené odpovede na najčastejšie otázky a doplnené o samotné nápovedy položiek. Všetky nápovedy sa neustále snažíme vylepšiť a prípadne doplniť práve na základe Vašich požiadaviek.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage