line

Ide o nastavenie spôsobu dopravy a jej ceny spolu s priradením spôsobov platieb. Nastaviť možno aj obmedzenia pre určitú sumu, váhu, rozmer, objem, štát či skupinu. Je tak možné zobraziť cenu za vyššiu dopravu v prípade, že sa jedná napríklad o objemnejšiu objednávku prípadne poskytnúť dopravu zdarma.


Nur für Produkte - doprava sa podľa nastavení zobrazí len vtedy, ak košík obsahuje vybraný produkt(y). ID produktov vložíte do poľa pomocou prehľadávania položiek, po vyhľadaní a označení požadovaných produktov s následným potvrdením.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Versand v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Versandart hinzufügen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Nur für Produkte".

Datum der Anzeige - určuje obdobie zobrazenia dopravy v rozmedzí dátumov von - bis.

  • Ak dátum von nebude zadaný, doprava sa bude zobrazovať do dátumu bis.
  • Ak dátum bis nebude zadaný, doprava sa bude zobrazovať neobmedzene od dátumu von.
  • Po presiahnutí dátumu bis sa doprava nezobrazí.
  • Doprava sa zobrazí ešte v deň dátumu bis.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Versand v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Versandart hinzufügen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Datum der Anzeige".

Für Bestellungen des Betrags - určuje rozpätie sumy objednávky, pre ktorú bude možné daný spôsob dopravy uplatniť. Ak bude políčko von prázdne, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky od sumy 0. Ak bude prázdne políčko bis, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky do neobmedzenej sumy. Limity je možné kombinovať s inými limitmi.

BeispielNapríklad pri nastavenom limite na položke od 5 do 10, je vyhovujúca položka vtedy, ak obsah košíka má limit (cenu) ROVNÝ alebo VÄČŠÍ ako 5 a zároveň MENŠÍ ako 10.

V prípade, že budete mať aktívne (zaškrtnuté) pole "Reverzné nastavenie", spôsob dopravy sa zobrazí ak bude vyhovovať podmienkam mimo zadaného rozsahu. Danú možnosť odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch.

V prípade využitia obmedzenia odporúčame vytvoriť všetky možné kombinácie, pretože ak objednávka nebude vyhovovať žiadnej zo zadaných dopráv (kombinácií), doprava sa v objednávke nezobrazí.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Versand v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Versandart hinzufügen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Für Bestellungen des Betrags".

Die größte Abmessung des Produktes (cm) - určuje rozpätie rozmeru najväčšieho produktu v objednávke, pre ktorú bude možné daný spôsob dopravy uplatniť. Rozmerom produktu je rozmer (šírka, výška alebo hĺbka), ktorý má niektorý z rozmerov najväčší zo všetkých produktov v objednávke. Teda, vyberie sa len najväčší rozmer (šírka, výška alebo hĺbka) zo všetkých rozmerov produktov v objednávke. Ak bude políčko von prázdne, spôsob dopravy bude možné uplatniť od rozmeru 0 cm. Ak bude prázdne políčko bis, spôsob dopravy bude možné uplatniť do neobmedzeného rozmeru. Limity je možné kombinovať s inými limitmi.

BeispielNapríklad pri nastavenom limite na položke od 5 do 10, je vyhovujúca položka ak rozmer najväčšieho produktu košíka má limit (rozmer) ROVNÝ alebo VÄČŠÍ ako 5 a zároveň MENŠÍ ako 10.

V prípade, že budete mať aktívne (zaškrtnuté) pole "Reverzné nastavenie", spôsob dopravy sa zobrazí ak bude vyhovovať podmienkam mimo zadaného rozsahu. Danú možnosť odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch.

Rozmery produktov, z ktorých sa vyberie najväčší, nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave produktu v záložke Erweiterte v položke "Dimensions (cm)".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Eshop / Versand v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Versandart hinzufügen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Die größte Abmessung des Produktes (cm)".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00