line

Ide o nastavenie spôsobu dopravy a jej ceny spolu s priradením spôsobov platieb. Nastaviť možno aj obmedzenia pre určitú sumu, váhu, rozmer, objem, štát či skupinu. Je tak možné zobraziť cenu za vyššiu dopravu v prípade, že sa jedná napríklad o objemnejšiu objednávku prípadne poskytnúť dopravu zdarma.


Len pre produkty - doprava sa podľa nastavení zobrazí len vtedy, ak košík obsahuje vybraný produkt(y). ID produktov vložíte do poľa pomocou prehľadávania položiek, po vyhľadaní a označení požadovaných produktov s následným potvrdením. Maximálne je možné vybrať 30 produktov.


Dátum zobrazenia - určuje obdobie zobrazenia dopravy v rozmedzí dátumov od - do.

  • Ak dátum od nebude zadaný, doprava sa bude zobrazovať do dátumu do.
  • Ak dátum do nebude zadaný, doprava sa bude zobrazovať neobmedzene od dátumu od.
  • Po presiahnutí dátumu do sa doprava nezobrazí.
  • Doprava sa zobrazí ešte v deň dátumu do.

Pre objednávky sumy - určuje rozpätie sumy objednávky, pre ktorú bude možné daný spôsob dopravy uplatniť. Ak bude políčko od prázdne, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky od sumy 0. Ak bude prázdne políčko do, spôsob dopravy bude možné uplatniť pre objednávky do neobmedzenej sumy. Limity je možné kombinovať s inými limitmi.

PríkladNapríklad pri nastavenom limite na položke od 5 do 10, je vyhovujúca položka vtedy, ak obsah košíka má limit (cenu) ROVNÝ alebo VÄČŠÍ ako 5 a zároveň MENŠÍ ako 10.

V prípade, že budete mať aktívne (zaškrtnuté) pole "Reverzné nastavenie", spôsob dopravy sa zobrazí ak bude vyhovovať podmienkam mimo zadaného rozsahu. Danú možnosť odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch.

V prípade využitia obmedzenia odporúčame vytvoriť všetky možné kombinácie, pretože ak objednávka nebude vyhovovať žiadnej zo zadaných dopráv (kombinácií), doprava sa v objednávke nezobrazí.


Rozmer najväčšieho produktu (cm) - určuje rozpätie rozmeru najväčšieho produktu v objednávke, pre ktorú bude možné daný spôsob dopravy uplatniť. Rozmerom produktu je rozmer (šírka, výška alebo hĺbka), ktorý má niektorý z rozmerov najväčší zo všetkých produktov v objednávke. Teda, vyberie sa len najväčší rozmer (šírka, výška alebo hĺbka) zo všetkých rozmerov produktov v objednávke. Ak bude políčko od prázdne, spôsob dopravy bude možné uplatniť od rozmeru 0 cm. Ak bude prázdne políčko do, spôsob dopravy bude možné uplatniť do neobmedzeného rozmeru. Limity je možné kombinovať s inými limitmi.

PríkladNapríklad pri nastavenom limite na položke od 5 do 10, je vyhovujúca položka ak rozmer najväčšieho produktu košíka má limit (rozmer) ROVNÝ alebo VÄČŠÍ ako 5 a zároveň MENŠÍ ako 10.

V prípade, že budete mať aktívne (zaškrtnuté) pole "Reverzné nastavenie", spôsob dopravy sa zobrazí ak bude vyhovovať podmienkam mimo zadaného rozsahu. Danú možnosť odporúčame využiť len v nevyhnutných prípadoch.

Rozmery produktov, z ktorých sa vyberie najväčší, nastavujete v sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Rozšírené v položke "Rozmery (cm)".

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00