line

Bewertung je možné hodnotiť články/produkty Vašimi užívateľmi/čitateľmi a návštevník tak má okamžite prehľad o najobľúbenejších článkoch/produktoch hodnotených ostatnými návštevníkmi. Ako administrátor máte možnosť hodnotenie všetkých článkov/produktov ovplyvniť prvotným ľubovoľným počtom hodnotení.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Module / Bewertung.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00