line

Hodnocení je možné hodnotiť články/produkty Vašimi užívateľmi/čitateľmi a návštevník tak má okamžite prehľad o najobľúbenejších článkoch/produktoch hodnotených ostatnými návštevníkmi. Ako administrátor máte možnosť hodnotenie všetkých článkov/produktov ovplyvniť prvotným ľubovoľným počtom hodnotení.

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Doplňky / Moduly / Hodnocení.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00