line

Hodnotenie je možné hodnotiť články/produkty Vašimi užívateľmi/čitateľmi a návštevník tak má okamžite prehľad o najobľúbenejších článkoch/produktoch hodnotených ostatnými návštevníkmi. Ako administrátor máte možnosť hodnotenie všetkých článkov/produktov ovplyvniť prvotným ľubovoľným počtom hodnotení.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Hodnotenie.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00