line

V prehľade objednávok je možné vidieť základné informácie, ako napr. dátumy vytvorenia, meno užívateľa, sumy, stav objednávky a pod. Kliknutím na objednávku v zozname môžete začať s okamžitými úpravami. Pre lepší prehľad v objednávkach v nich môžete aj filtrovať. Dajú sa zoradiť podľa dátumu vytvorenia alebo ceny, filtrovať je možné vo všetkých alebo len v objednávkach určitého stavu (potvrdené, neuhradené a i.), alebo s určitým štítkom. Spôsob dopravy spolu s jemu priradeným spôsobom platby možno obmedziť pre objednávky v rozmedzí určitej sumy, váhy, či v rámci konkrétnych krajín. V prípade, že zákazník už objednávku odoslal, ale dodatočne v nej potrebuje zmeniť údaje, napr. adresu, množstvo kusov objednaného tovaru, zmenu dopravy alebo platby, nie je potrebné objednávku stornovať a vytvárať novú, stačí ju upraviť.


Zoznam vytvorených objednávok a ich správa. Podrobné informácie, funkcie a možnosti ohľadom správy objednávok nájdete v nápovede Auftragsverwaltung in eshop.

V tejto sekcii tak môžete napr.:

 • vytvárať nové objednávky z administrácie
 • prezerať vytvorené objednávky
 • upravovať vytvorené objednávky
  • upraviť cenu
  • pridať zľavu
  • zmeniť spôsob dopravy alebo platby
  • meniť fakturačné, dodacie alebo kontaktné údaje
  • rezervovať skladové zásoby pre danú objednávku
  • pridať internú poznámku k objednávke
 • odosielať notifikačné emaily a SMS zákazníkom o aktuálnom stave ich vytvorenej objednávky
 • exportovať dodacie štítky pre dopravcov
 • pridať sledovacie čísla zásielok
 • pridávať k objednávkam informačné štítky
 • priradiť úhradu k objednávke
 • vystaviť doklady pre konkrétne objednávku (faktúry, dobropisy,...) s možnosťou ich tlače
 • ...
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Eshop / Bestellungen.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00