line

Faktúry už nemusíte vytvárať podľa určitej šablóny vo Worde alebo v Exceli. Systém ich vytvorí automaticky. Vlastné fakturačné údaje a zvyšné texty faktúry (text v hlavičke, v pätičke, logo Vašej firmy a iné) prednastavíte v systéme, ostatné údaje sa vyplnia podľa toho, ako ich zadal zákazník v objednávke. Každá vytvorená faktúra je okamžite k dispozícii na vytlačenie alebo stiahnutie vo formáte PDF. V prípade vykonanej zmeny vo faktúre a použitím tlačidla REFRESH môžete údaje v otvorenej faktúre aktualizovať a priamo tlačiť.


Jednoduché vystavovanie plnohodnotných faktúr a okamžité odoslanie zákazníkovi na email vo formáte PDF priamo zo systému. Možnosť nastavenia si požadovaných položiek na faktúre (logo, pečiatka, kód produktu, text...). Systém samozrejme poskytuje aj ďalšie doklady ako objednávka, proforma, dobropis.

  • Faktúru vytvoríte z konkrétnej objednávky v sekcii Eshop / Bestellungen.
  • Faktúry upravujete v stĺpci Aktionen po kliknutí na akciu  .
  • Nastavenia, tvar a štruktúru faktúry upravujete po kliknutí na tlačítko  .
  •   - Faktúra (uhradená alebo neuhradená pred dátumom splatnosti).
  •   - Dobropis (opravná faktúra) k faktúre.
  •   - Proforma (zálohová faktúra) k objednávke.
  •   - Neuhradená faktúra po dátume splatnosti.
  •   - Neaktívna, neplatná alebo testovacia faktúra.

Viac informácii na Wie die Daten zu ändern, Rechnungen auszustellen?

Ak chcete zmeniť položky faktúry, je nutné danú faktúru odstrániť a položky upravovať v objednávke. Následne je možné opätovne danú faktúru vystaviť.
Po zmene údajov vo faktúre sa nezmenia dané údaje vo vystavenom doklade o faktúre (HTML, PDF) pre tlač. Je nutné takúto faktúru obnoviť v úprave faktúry po kliknutí na tlačítko   a následne po nabehnutí kurzoru myši na doklad kliknúť v hornom paneli na tlačítko Dokument aktualisieren.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Eshop / Rechnungen.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00