line

Úprava a aktualizácia faktúry

V sekcii Eshop / Rechnungen v úprave požadovanej faktúry je možné upravovať všetky polia okrem polí v záložke Posten (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena). Po úprave požadovaných polí je vždy nutné v úprave faktúry kliknúť na tlačítko   a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na tlačítko  . Jedná sa o opatrenie, aby pri globálnych zmenách výzoru dokladov (napr. zmene pečiatky či názvu spoločnosti) sa zmeny neaplikovali aj na existujúce vystavené doklady. Preto je nutné doklad pri akejkoľvek zmene manuálne aktualizovať.

Úprava a aktualizácia položiek faktúry

Je nutné si uvedomiť, že všetky zmeny na faktúre v záložke Posten môžete vykonať len v objednávke, ktorá je na faktúru napárovaná. Ak teda chcete upraviť aj polia v záložke Posten (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena) je nutné najskôr vymazať   faktúru a zrušiť   objednávku, ktorá bola na faktúru napárovaná. Po úprave položiek v nepotvrdenej objednávke následne vytvoríte   novú faktúru s rovnakým číslom. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

 1. Prejdite do sekcie Eshop / Rechnungen.
 2. Ak sa nejedná o najnovšiu faktúru odporúčame vpravo hore pod tlačítkom   dočasne deaktivovať položku "Generierung der weiteren Rechnungsnummer".
 3. Zapíšte si číslo faktúry (aj číslo objednávky), ktorú chcete zmeniť a následne vymažte danú faktúru kliknutím na tlačítko Löschen  .
 4. Prejdite do sekcie Eshop / Bestellungen.
 5. Pred zmenami stavov objednávok odporúčame si vpravo hore po kliknutí na tlačítko   dočasne deaktivovať automatické odosielanie notifikácií užívateľom (v položkách "Senden der E-Mail" a "Sending SMS").
 6. Vyhľadajte danú objednávku a kliknite na tlačítko Abbrechen  . Objednávka sa nezmaže, len bude prepnutá do stavu storniert.
  • Ak Vám náhodou objednávka zmizla, vo filtroch vpravo hore   si nastavte filter na storniert, pričom sa zobrazia všetky objednávky v stave storniert.
 7. Následne kliknutím na tlačítko Aktivieren   prepnite objednávku do stavu nicht bestätigt.
 8. Teraz je možné v úprave objednávky zmeniť požadované polia v záložke Posten (produkty, doprava, platba, nastavenie DPH, mena).
 9. Po úprave požadovaných polí prepnite objednávku až do stavu gesendet a opätovne vystavte faktúru kliknutím na tlačítko Rechnung erstellen  , pričom pri vystavovaní nezabudnite zadať pôvodné číslo faktúry.
 10. Nakoniec je ešte nutné v sekcii Eshop / Rechnungen v úprave konkrétnej faktúry kliknúť na tlačítko   a následne v otvorenom okne obnoviť (znovu vygenerovať) dokument kliknutím na tlačítko   (zobrazí sa po nabehnutí myšou na doklad).
 11. Nezabudnite si tiež nastaviť všetky nastavenia do pôvodného stavu:
  • v sekcii Eshop / Rechnungen pod tlačítkom vpravo hore   položku "Generierung der weiteren Rechnungsnummer"
  • v sekcii Eshop / Bestellungen pod tlačítkom vpravo hore   v položkách "Senden der E-Mail" a "Sending SMS"
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00