line

Pre automatizáciu exportu, napr. pre napojenie položiek na externý systém, je možné si vytvoriť Available outputs kde sa uložia požadované parametre exportu. Následne je možné export vykonať externe mimo administráciu, návštevou vygenerovanej URL adresy.

Dostupnostné výstupy je možné využívať len vo variante ESHOP Premium. Rovnako je nutné mať dostupný kredit, keďže z dôvodu vyťaženia systému, sa počet exportovaných položiek odpočíta z dostupného kreditu. Za každých 100 exportovaných položiek sa odpočíta 1 kredit (0,01 kreditu za položku).

Vytvorenie dostupnostného výstupu

V záložke Datenbanken v stĺpci Aktionen kliknite na akciu   v otvorenom okne nastavte požadované parametre exportu a následne kliknite na tlačítko  . Nakoniec stačí danému výstupu zvoliť názov a uložiť ho kliknutím na tlačítko Speichern. URL adresa na zvolený výstup sa zobrazí v záložke Available outputs.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Datenbanken záložka Available outputs.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00