line

Pre automatizáciu exportu, napr. pre napojenie položiek na externý systém, je možné si vytvoriť Dostupné výstupy kde sa uložia požadované parametre exportu. Následne je možné export vykonať externe mimo administráciu, návštevou vygenerovanej URL adresy.

Dostupnostné výstupy je možné využívať len vo variante ESHOP Premium. Rovnako je nutné mať dostupný kredit, keďže z dôvodu vyťaženia systému, sa počet exportovaných položiek odpočíta z dostupného kreditu. Za každých 100 exportovaných položiek sa odpočíta 1 kredit (0,01 kreditu za položku).

Vytvorenie dostupnostného výstupu

V záložke Databázy v stĺpci Akcie kliknite na akciu   v otvorenom okne nastavte požadované parametre exportu a následne kliknite na tlačítko  . Nakoniec stačí danému výstupu zvoliť názov a uložiť ho kliknutím na tlačítko Uložiť. URL adresa na zvolený výstup sa zobrazí v záložke Dostupné výstupy.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Databázy záložka Dostupné výstupy.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00