line

Čo všetko je nutné vykonať pre bezproblémový prechod Vašich stránok do systému WEXBO®, ktoré sú aktuálne vedené u iného poskytovateľa? Predpokladajme, že chcete previesť Váš súčasný ESHOP s vlastnou doménou, ktorý je stále v prevádzke a potrebujete plynulý prechod eshopu do systému WEXBO® bez výpadku. Predpokladajme, že eshop obsahuje:

  • 5 menu položiek (úvod, obchodné podmienky, o nás, kontakt,...), ktoré obsahujú 30 článkov (textu s videami, obrázkami a pod.)
  • 15 kategórii, 50 pod-kategórii s 2500 produktami
  • 500 registrovaných užívateľov
  • ďalšie možnosti a funkcie eshopu, ako je napríklad: kontaktný formulár, mapa predajne, sociálne siete alebo napojenie na porovnávače produktov (heureka, zbozi,...)
Príklad uvedený nižšie je príkladom migrácie eshopu (variant ESHOP). V prípade klasických webstránok (variant WEB) je migrácia jednoduchšia.

Vyskúšajte si systém WEXBO®

Prvým krokom je určite vyskúšať si, či Vám bude systém vyhovovať a to nie len dizajnom stránok ale aj funkcionalitami, ktoré systém obsahuje. Testovacie stránky vytvoríte jednoducho podľa návodu Wie eine Webseite oder einen E-Shop erstellen?. Každá sekcia, položka alebo funkcionalita v systéme obsahuje podrobnú nápovedu, no ak budete potrebovať niektorú z nich objasniť alebo sa informovať o funkcii, ktorú ste nenašli, môžete sa obrátiť na našu podporu priamo v administrácii (Zutritt zur Administration) v sekcii Support / Unterstützung.

Upravte predvolený dizajn

Každý systém alebo poskytovateľ vytvára stránky iným spôsobom s inou štruktúrou. Preto dizajn Vašich pôvodných stránok nie je možné jednoducho preniesť, pričom je nutné daný dizajn nanovo vytvoriť. V systéme WEXBO® si vyberiete pred-vytvorenú šablónu (tému, motív), ktorú následne môžete jednoducho ľubovolne upraviť podľa vlastných predstáv (vo veľa prípadoch aj na podobný dizajn, aký bol u Vášho pôvodného poskytovateľa). Na úpravu dizajnu slúži takzvaný AdminSmart panel (Kann ich das ganze Design der Webseiten ändern?), cez ktorý upravíte dizajn priamo na Vašich stránkach (vykonané zmeny vidíte ihneď v reálnom čase).

Manuálne skopírujte časti stránok

Časti stránok, ako sú vyššie spomenuté menu položky a články vytvoríte jednoducho podľa návodu Wie Menüeinträge und Artikel zu erstellen?, kde do článkov vkladáte spomínané texty,obrázky videá za pomoci editora textu Wie man mit Text-Editor arbeitet?.

Hromadne importujte

Produkty a kategórie

Produkty a kategórie môžete samozrejme vytvárať aj manuálne priamo v administrácii (Wie Produktkategorien und Produkte zu schaffen?), no ak Váš súčasný poskytovateľ podporuje export produktov do štruktúrovaného súboru (napr.: CSV, XML, XLS, XLSX alebo JSON) môžete využiť hromadný import (Wie Bulk ich ein Datenbankprodukt importieren?). Dôležité je zachovať štruktúru popísanú v nápovede, no systém dokáže do určitej miery spracovať aj súbor s inou štruktúrou. Ďalšou možnosťou je import produktov cez XML súbor porovnávača produktov, ako je napríklad Heureka.

  • v testovacej prevádzke je obmedzený limit pre import produktov na max. 300. V prípade prvotného importu sa informujte o zvýšení limitu na podpore alebo so stránkami najskôr vykonajte prechod do ostrej prevádzky podľa návodu nižšie, kde je možné podľa variantu importovať 3000 až 30000 produktov.

Registrovaných užívateľov

Ak Váš súčasný poskytovateľ umožňuje export registrovaných užívateľov (postačia ich emaily) kontaktujte našu podporu pre hromadný import. Za určitých podmienok Vám podpora vykoná import registrovaných užívateľov do systému WEXBO®. Užívatelia si na Vašich stránkach následne nechajú vygenerovať nové heslo v module "Prihlásenie".

Ďalšie možnosti hromadného/importu exportu (Was kann ich massenweise importieren oder exportieren?).

Presmerujte staré URL adresy na nové

Ak migrujete už zabehnutý projekt, tak pôvodné URL adresy aj s ich obsahom sú vo vyhľadávačoch zaindexované, a teda majú určitý rating. Aby ste minimalizovali dočasné zníženie ratingu a tak aj návštevnosti, odporúčame po migrácií všetkých položiek (menu položky, články, kategórie, produkty) im nastaviť pôvodné URL adresy, keďže systéme WEXBO® predvolene generuje iné URL adresy ako Váš pôvodný systém. Prípadne je nutné pôvodné URL adresy presmerovať na nové. Podrobné informácie nájdete v nápovede Wie die alten URLs auf die neue umleiten?.

Dolaďte detaily

Systém WEXBO® obsahuje množstvo funkcionalít, ktoré odporúčame pred ostrým spustením vyskúšať.

Prejdite do ostrej prevádzky

Ak ste s vytvorenými stránkami v systéme WEXBO® spokojný môžete prejsť do ostrej prevádzky Wie gehe ich zur Vollversion über?. Na email Vám budú odoslané ďalšie inštrukcie.

Určite, kde bude vedená doména

Pri vyplnení formulára na prechod do ostrej prevádzky nastavte, kde bude registrovaná doména vedená. Viac informácii o PREVODE a NASMEROVANÍ domény.

Určite, kde budú vedené emaily

Pri vyplnení formulára na prechod do ostrej prevádzky nastavte, kde budú vedené emaily Vašej domény.

Vykonajte presun alebo nasmerovanie domény

Po uhradení a prijatí platby za objednávku ostrej prevádzky je posledným krokom nasmerovanie DNS serverov (Wie man die Domain auf WEXBO richtet? (DNS-Server)) na WEXBO®. Ak ste doménu previedli pod správu WEXBO® o nasmerovanie sa postaráme my (ihneď po prevode domény). Globálna zmena DNS serverov sa prejaví až po niekoľkých hodinách (Warum wird meine Webseite/mein E-Shop noch nicht angezeigt, auch wenn ich die Domain schon gerichtet habe?), no výpadok Váš eshop nezaznamená.

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00