line

Nové možnosti v úprave ČLÁNKU

Možnosť zaradenia, preradenia článku do inej menu položky.

Nové možnosti v module BANNER

Možnosť aktivácie zisťovania počtu kliknutí na banner.

Možnosť nastavenia jazyka administrácie

Administráciu je možné si ľubovolne nastaviť do požadovaného jazyku, bez ohľadu na jazyk stránok.

Nový modul ODPORUČTE NÁS

Rozšírené možnosti nastavenia užívateľských profilov

Možnosť skryť/zobraziť či označiť ako povinné/nepovinné polia pre vyplnenie určitých položiek v užívateľských profiloch/nastaveniach.

Vylepšenie zadávača dátumov

Jednoduchšie prepínanie medzi mesiacmi, rokmi. Intuitívnejšie rozpoznanie dátumu, zadaním skráteného dátumu. Jednoduché nastavovanie času v položkách určených pre čas. Intuitívne rozpoznanie času pri zadaní skráteného času.

Nové možnosti v plugine FORMULÁRE

Možnosť zadania nového vstupného poľa "výberové pole (radio)". Možnosť označenia polí radio a checkbox ako povinné.

Nová sekcia NASTAVENIA / DOMÉNY

Rozšírené možnosti multi-jazyčnosti

Do jazykov je možné teraz prekladať ďalšie doplnky (moduly a pluginy). V sekcii NASTAVENIA / WEB je možné prekladať do jazykov vybrané polia (názov, slogan, doplnkový názov, title, keywords, description stránok).

Možnosť vytvárania viacerých fakturačných adries

Nové možnosti v module ANKETA

Možnosť prekladu anketových otázok a odpovedí do vybraných jazykov. Možnosť pre-usporiadania odpovedí.

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00