line

Z dôvodu zlepšovania našich služieb sme tento mesiac dokončili migráciu našich služieb do nového datacentra (TTC Teleport) s vyššou konektivitou a dostupnosťou. Zároveň bol aktualizovaný serverový hardvér (navýšenie výkonu, kapacity, redundancie).

S dlho pripravovaným a testovaným jadrom systému WEXBO® sme prešli aj na najnovšie softvérové riešenia kľúčových prvkov, akými sú skriptovací jazyk a databázový systém, vďaka čomu všetky funkcionality systému pobežia ešte rýchlejšie.

Zvýšili sme zabezpečenie emailových schránok a sprístupnili auto-konfiguračný nástroj pre najpoužívanejších emailových klientov pre jednoduchšiu konfiguráciu emailovej schránky.

Rovnako sme spustili zabezpečené šifrované spojenie (HTTPS) pre všetky služby v rámci našej domény https://wexbo.com/ (administrácia, webmail, testovacie profily, API). Možnosť využívania šifrovaného spojenia (Let’s Encrypt) na Vašich doménach sprístupnime už čoskoro.

Aktualizácia: SSL certifikát (protokol HTTPS) pre vlastnú doménu môžete aktivovať podľa nápovedy Wie sichere SSL-Zertifikat (HTTPS) für Domain zu ermöglichen

Kommentare zum Artikelkontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00