line

Obnovovací poplatok je vystavený užívateľovi systému v ostrej prevádzke na základe Všeobecných obchodných podmienok v prípade, že po určitej dobe (5 dní po exspirácií účtu) nebola za objednané služby systému WEXBO prijatá platba alebo nebola uhradená v plnej výške.

Administrátor stránok je formou emailu a upozornenia v administrácii niekoľko dní pred exspiráciou upozorňovaný na blížiacu sa exspiráciu stránok a nutnosť úhrady ďalšieho predplateného obdobia. Ešte 1 deň po exspirácii nechávame stránky plne funkčné a čaká sa na prijatie úhrady. Následne je administrátorovi formou emailu odoslané ďalšie upozornenie na pozastavenie stránok, pričom ku všetkým nastaveniam a dátam účtu má administrátor stále prístup. Ak administrátor ignoruje doterajšie upozornenia, po 5 dňoch od exspirácie nastáva deaktivácia účtu. Pri deaktivácii sa vytvorí záloha účtu a následne sú dáta účtu zmazané. Do administrácie účtu má administrátor naďalej prístup, avšak len do sekcie Nastavení / Doklady pre získanie informácií o úhradách na ďalšie obdobie a do sekcie Podpora / Podpora. Stránky je možné opätovne prevádzkovať po uhradení všetkých neuhradených dokladoch, ktoré Vám boli vystavené, a teda objednávky na predĺženie služieb na ďalšie obdobie ako aj poplatku za obnovenie účtu. Viac informácií o priebehu deaktivácie účtu nájdete v nápovede Kdy bude web/eshop deaktivován?.

Obnovovací poplatok je cena za

  • uchovanie zálohy daného účtu po dobu nepredplateného obdobia (nastavenia stránok, emaily, súbory, texty)
  • vedenie DNS záznamov domény počas nepredplateného obdobia
  • manipulačný poplatok pre obnovenie účtu zo záloh systému
  • prípadný poplatok za obnovenie domény z karantény
  • prípadné obnovenie SSL certifikátu pre doménu

Obnovovací poplatok bude vystavený len za neskoré úhrady za služby na predĺženie stránok alebo domény. Neodporúčame sa spoliehať na obnovenie účtu zo záloh, nakoľko sú samotné zálohy po určitej dobe nenávratne zmazané.

Aby ste sa vyhli prípadným poplatok je nutné uhrádzať vystavené doklady do dátumu splatnosti. Pri opakujúcich sa platbách odporúčame nastaviť si trvalý príkaz, pričom variabilný symbol pre trvalý príkaz nájdete v sekcii Nastavení / Doklady. Prípadne je možné si zmeniť periódu platby na vyššiu (napr. na ročnú).

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00