line

Informácia určuje maximálny počet prepravných služieb, ktoré je možné využiť.


Zoznam prepravných služieb. Systém podporujeme niektoré možnosti najznámejších prepravných služieb, ako sú napríklad výdajné miesta, kde si môže Váš zákazník eshopu vyzdvihnúť objednaný tovar na určených miestach po celom území Slovenska, Česka, Poľska, ale aj iných európskych krajín. Systém poskytuje možnosť exportu dodacích adries vybraných objednávok ako aj možnosť zadania sledovacieho kódu zásielky k objednávke, kedy môže zákazník svoju zásielku sledovať online. Vo vybraných variantoch je možné využiť len určitý počet prepravných služieb, pričom spôsobov dopravy, ktoré vytvárate v administrácii v sekcii Eshop / Doprava je možné mať v systéme neobmedzene.

Upozorňujeme, že ak plugin obsahuje názov niektorej z prepravných služieb, automaticky to neznamená, že v systéme sú implementované všetky možnosti či služby daného dopravcu (export expedície, napojenie na API, sledovacia URL adresa, zoznam výdajných miest, zoznam pobočiek, služby vyzdvihnutia či poistného, atď.). Implementované sú tak len niektoré vybrané možnosti či služby daného prepravcu.

Rôzne prepravné služby poskytujú rôzne rozšírenia funkcionalít v systéme:

  • Sledovacia URL adresa - Možnosť jednoduchšieho zadávania sledovacích čísel objednávok a zobrazovania ich v notifikácií objednávok. Prepravné služby, ktoré v systéme podporujú túto možnosť, sú označené práve štítkom Sledovacia URL adresa.
  • Výdajné miesta - Zobrazenie zoznamu a možnosť nastavenia výdajného miesta pri spôsoboch dopravy v košíku. Prepravné služby, ktoré v systéme podporujú túto možnosť, sú označené práve štítkom Výdajné miesta.
  • Export expedície - Možnosť hromadného vygenerovania exportného súboru pre zvoz balíkov (expedícia). Prepravné služby, ktoré v systéme podporujú túto možnosť, sú označené práve štítkom Export expedície.
  • Logo prepravnej služby - Možnosť zobrazovania ikoniek, resp. loga prepravnej služby pri spôsoboch dopravy v košíku a pri objednávkach v administrácií.
  • Expedícia prostredníctvom API - Možnosť hromadného podania expedície zásielok (objednávok) do prepravnej služby priamo z administrácie prostredníctvom niektorej z externých služieb (Chameleoon, ...). Prepravné služby, ktoré v systéme podporujú túto možnosť, sú označené práve štítkom názvu externej služby (napr. "Chameleoon"). V tomto prípade je nutné mať v sekcii Doplnky / Pluginy aktívny plugin s externou službou poskytujúcou dané API prepojenie.

Ako nastaviť prepravnú službu?

Zo zoznamu si vyberiete najvýhodnejšiu prepravnú službu pre Váš eshop (informácie nájdete na oficiálnych stránkach konkrétneho prepravcu). S daným prepravcom prípadne uzavriete zmluvu. V prípade potreby je možné v prepravnej službe nastaviť výdajné miesta alebo iné nastavenia. Vytvorenú prepravnú službu je následne nutné priradiť požadovanému spôsobu dopravy v sekcii Eshop / Doprava v položke "Typ dopravy". Teraz už môže Váš zákazník v košíku vybrať daného dopravcu. Prepravné služby slúžia na lepšie prepojenie určitých funkcionalít systému s danou prepravnou službou.

Sekcia obsahuje zoznam prepravných služieb.

  • Nové prepravné služby vytvárate kliknutím na tlačítko Pridať prepravnú službu.
  • Je možné nastaviť niektoré možnosti v konkrétnej prepravnej službe. Pre fungovanie je nutné prepravnú službu aktivovať  . Následne danú prepravnú službu pridať do spôsobu dopravy v sekcii Eshop / Doprava v úprave   konkrétnej dopravy v položke "Typ dopravy".

Viac informácii v nápovede:

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00