line

Áno, prepravné služby vytvárate a nastavujete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby kde prípadne zadávate všetky potrebné údaje získané od prepravcu či poskytovateľa prepravnej služby. V prípade, že daný plugin ešte nemáte v zozname doplnkov postupujte podľa nápovedy Ako pridať doplnok (modul, plugin)?. Následne je nutné požadovanú, novo vytvorenú prepravnú službu spárovať s vybranou dopravou. V administrácií v sekcii Eshop / Doprava v úprave požadovanej dopravy vyberiete v položke "Typ dopravy" vytvorenú prepravnú služby.

Vo vybraných variantoch (CENNÍK) je možné využiť len určitý počet prepravných služieb, pričom spôsobov dopravy, ktoré vytvárate v administrácii v sekcii Eshop / Doprava je možné mať v systéme neobmedzene.

Postup krok za krokom

 1. Prihláste sa do administrácie Vášho profilu (https://admin.wexbo.com).
 2. Prejdite do sekcie Doplnky / Pluginy / Prepravné služby. Ak sa plugin Prepravné služby v sekcii Doplnky / Pluginy nenachádza, je nutné si ho najprv pridať (Ako pridať doplnok (modul, plugin)?).
 3. V hlavnom panely kliknite na tlačítko Pridať prepravnú službu.
 4. V otvorenom okne, v zozname vyberte požadovanú prepravnú službu a kliknite na tlačítko Uložiť.
 5. Kliknite na úpravu vytvorenej prepravnej služby a vyplňte všetky povinné položky.
 6. Po vyplnení položiek kliknite na tlačítko Uložiť pre uloženie všetkých údajov.
 7. Ak ste prepravnú službu nepridelili k žiadnemu spôsobu dopravy priamo v úprave prepravnej služby v položke "Priradené spôsoby dopravy", je tak možné vykonať v sekcii Eshop / Doprava, kde si vytvorte potrebné spôsoby dopráv pre danú prepravnú službu, a následne v úprave spôsobe dopravy v položke "Typ dopravy" vyberte pred-vytvorenú prepravnú službu a kliknite na tlačítko Uložiť.
 8. Ak máte prepravnú službu aj spôsob dopravy aktívne a navzájom prepojené, rovnako ak máte spôsob dopravy prepojený so spôsobom platby, prepravná služba by mala teraz správne fungovať.

Podporované možnosti prepravných služieb a prepravcov

Export podacích lístkov pre dopravcu

Export vykonávate v sekcii Eshop / Objednávky po vybraní požadovaných objednávok a kliknutí v paneli na tlačítko  , kde si zvolíte výstup pre požadovanú prepravnú službu. Vygenerovaný exportný súbor je následne možné importovať u konkrétneho prepravcu pre vytvorenie zvozu alebo podanie balíkov. Aby sa pre konkrétnu dopravu nastavenú v objednávke vygenerovali správne dáta, je nutné si v sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby vytvoriť a nastaviť požadované prepravné služby a následne ich spárovať s vytvorenými spôsobmi dopravy v sekcii Eshop / Doprava.

Postup vygenerovania importného súboru podacích lístkov

 1. V sekcii Eshop / Objednávky vo filtri  Doprava vyberte požadovaného prepravcu.
 2. V zozname objednávok v prvom stĺpci Vybrať všetko zaškrtnite pole pri objednávkach, ktoré chcete expedovať.
 3. Následne kliknite na novo zobrazené tlačítko  .
 4. V otvorenom okne v položke "Výstup" vyberte požadovanú štruktúru výstupu.
 5. Vygenerujte importný súbor kliknutím na tlačítko Použiť.
 6. Prihláste sa do administrácie Vášho prepravcu a v požadovanej sekcii importujte vygenerovaný súbor.

Napojenie expedície na dopravcov

Využiť je možné aj priame napojenie na dopravcov prostredníctvom pluginu Chameleoon a služby Chameleoon. Podrobné informácie nájdete práve v nápovede pluginu.

Export expedície do štruktúrovaného súboru

Systém WEXBO® poskytuje aj možnosť exportovať do predvolene štruktúrovaného súboru

Informácie z nápovedy možnosti "súbor (CSV)"

súbor (CSV) - vygenerovanie CSV súboru s prehľadom objednávok.

Informácie z nápovedy možnosti "Excel (XLSX)"

Excel (XLSX) - vygenerovanie XLSX (MS Excel) súboru s prehľadom objednávok.

Informácie z nápovedy možnosti "súbor (CSV vlastný kód a kusy)"

súbor (CSV vlastný kód a kusy) - vygenerovanie CSV súboru so zoznamom položiek objednávok (vlastný kód) a počtom objednaných kusov, pre možnosť rýchleho hromadného objednania tovaru u dodávateľa.

Podpora výdajných miest prepravných služieb

Pri vybraných prepravných službách sa v procese objednávania, v košíku pri výbere napárovanej dopravy zobrazia výdajné miesta konkrétneho prepravcu. V sekcii Doplnky / Pluginy / Prepravné služby je možné vybrať len určité výdajné miesta, ktoré sa budú zobrazovať.

Sledovacie čísla prepravcov:

Sledovacie číslo prepravcu zadávate v sekcii Eshop / Objednávky v úprave konkrétnej objednávky, po kliknutí na tlačítko  . Zákazníkovi sa dané sledovacie číslo, resp. URL adresa na sledovanie zobrazí v emaily o stave objednávky alebo v detaile objednávky zobrazovanej na stránkach, prípadne v účte užívateľa.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00