line

Formuláre, plugin slúži na vytvorenie jednoduchých formulárov, ktoré následne vkladáte do článkov, alebo profilu užívateľov. Vo formulári nastavujete email na ktorý budú odoslané informácie zadané v danom formulári. Formulárov môžete vytvoriť viac, s rôznymi otázkami či položkami na vyplnenie a rôznymi druhmi polí (textové pole, výber jednej z možností, zaškrtnutie viacerých možností a pod.). Môžete ho umiestniť napr. do sekcie stránky 'Kontakt', kde Vás budú môcť zákazníci kontaktovať.

  • všetky odoslané formuláre nájdete po kliknutí vpravo hore na tlačítko  
  • vytvorené formuláre následne vkladáte v sekcii Články / Články v úprave článku v záložke Pluginy
  • vytvorený formulár tiež môžete vložiť užívateľom do profilu. A to v sekcii Užívatelia / Užívatelia, po kliknutí vpravo hore na tlačítko   a následne v záložke Iné... v položke "Formulár" vyberiete pred-vytvorený formulár.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00