Migrácia emailových schránok a ich obsahu (import/export)

Ak presúvate svoje služby (WEB alebo ESHOP) od iného poskytovateľa k nám (do WEXBO®), pravdepodobne budete chcieť preniesť aj obsah emailov, ktoré ste mali doteraz vedené u pôvodného poskytovateľa (nazvime ho XXX). Ideálny spôsob je tak vytvoriť si zálohu všetkých svojich emailových schránok do PC a po presunutí všetkých služieb do WEXBO® importovať obsah emailov na naše servery.

Archivácia emailových schránok


Ešte pred nasmerovaním domény (DNS serverov) na systém WEXBO® si zálohujte svoje emailové schránky, ktoré sú vedené u pôvodného poskytovateľa (XXX):

Import archivovaných emailových schránok do systému WEXBO®Postup na archiváciu emailových schránok a ich obsahu do PCSpustite program MailStore Home, kde vyberiete sekciu "Archovovat e-maily". Vytvorte si profil, ktorým budete dané emaily archivovať. Kliknite na tlačítko "Pokročilé" a vyberte možnosť "E-mailová schránka IMAP".Tu vyplníte všetky hodnoty
 • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky
 • Hostitel: získate od Vášho terajšieho poskytovateľa napr.: "imap.XXX.com"
 • Přístup přes: IMAP
 • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky
 • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke

 • a pokračujte tlačítkom "Další".Tu si nastavíte filter, zložky a parametre, podľa ktorých chcete emaily archivovať. Pokračujte tlačidlom "Dokončit".Týmto ste vytvorili profil pre archivovanie. Vyberte Vami vytvorený profil a kliknite na tlačidlo "Spustit".Hotovo, máte zálohované emailové schránky a ich obsah v PC.Postup na import emailových schránok do systému WEXBO®Pre import emailových schránok do systému WEXBO® prejdite v programe MailStore Home do sekcie "Můj archiv / Exportovat do / E-mailová schránka IMAP". Vyplnte údajte pred-vytvorenej emailovej schránky v systéme WEXBO®:
 • E-mailová adresa: celý názov emailovej schránky
 • Hostitel: zadajte "imap.wexbo.com"
 • Přístup přes: IMAP
 • Užív. jméno: opäť celý názov emailovej schránky
 • Heslo: vyplníte heslo k danej emailovej schránke

 • a pokračujte tlačítkom "Další".Hotovo, obsah emailových schránok sa importuje do systému WEXBO®

Návod môžete využiť aj v prípade, že emaily migrujete zo systému WEXBO® k inému poskytovateľovi XXX (zameníte aktuálneho poskytovateľa za nového)
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00