Čoskoro mi končí testovacia prevádzka, ako mám postupovať?

Ak si vytvoríte stránku na WEXBO®, máte 15 dní na jej otestovanie a naplnenie zadarmo (na požiadanie cez autorizačnú požiadavku Vám môže byť predĺžená ešte o ďalších 7 dní). Po uplynutí tejto doby Vám bude stránka pozastavená a je nutné v administrácii v sekcii NASTAVENIA / OSTRÁ PREVÁDZKA vytvoriť objednávku. Po uhradení predplatených služieb Vám bude automaticky aktivovaná ostrá prevádzka.

Po prechode na ostrú prevádzku neprídete o žiadne dáta, ktoré sta zadali v testovacej prevádzke, pričom v napĺňaní stránok môžete ďalej pokračovať. Prípadne je možné si prístup na stránky až do dokončenia uzamknúť.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00