Čoskoro mi končí testovacia prevádzka, ako mám postupovať?

Ak si vytvoríte stránku na WEXBO®, máte 15 dní na jej otestovanie a naplnenie zadarmo. Po uplynutí tejto doby Vám bude stránka pozastavená a je nutné v administrácii v sekcii NASTAVENIA / OSTRÁ PREVÁDZKA vytvoriť objednávku. Po uhradení predplatených služieb Vám bude automaticky aktivovaná ostrá prevádzka.

Po prechode na ostrú prevádzku neprídete o žiadne dáta, ktoré sta zadali v testovacej prevádzke, pričom v napĺňaní stránok môžete ďalej pokračovať. Prípadne je možné si prístup na stránky až do dokončenia uzamknúť.

Testovaciu prevádzku si môžete predĺžiť o ďalších 15 dní využitím bonusu za like na Facebooku. Tlačítko na "Like" a uplatnenie bonusu nájdete na úvodnej stránke administrácie.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00