Pri prechode na ostrú prevádzku neprídem o dáta?

Nie, všetko čo uložíte v testovacej prevádzke sa bude zobrazovať aj v ostrej prevádzke. O dáta teda neprídete.

Častou chybou je, že si užívatelia napríklad v článkoch uložia obrázky s URL adresou v absolútnom tvare, s adresou a doménou testovacej prevádzky. Napríklad uložia obrázok, ktorý má URL adresu: "http://www.mojadomena.wexbo.com/files/images/obrazok.jpg". Ak prejdete do ostrej prevádzky, subdoména (mojadomena.wexbo.com) zanikne a URL k obrázku nebude fungovať. Preto odporúčame už v testovacej prevádzke vkladať URL adresy v relatívnom tvare, bez domény. V našom prípade teda: "/files/images/obrazok.jpg".

  • absolútny tvar URL - http://www.mojadomena.wexbo.com/files/images/obrazok.jpg - nesprávne
  • relatívny tvar URL - /files/images/obrazok.jpg - správne
Stránky v ostrej prevádzke je možné upravovať rovnako, ako stránky v testovacej prevádzke.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00