line

Postupné nasadzovanie moderného vzhľadu stránok (frontend)

Zoznam produktov

V sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra boxu produktov" boli pridané nové možnosti pole pre zadanie množstva, informácia "v košíku", textové tlačítko košíka, overenie/náhľad skladových zásob (dostupnosti). Informácie o možnostiach nájdete v nápovede položky.

Informácie z nápovedy možnosti "pole pre zadanie množstva"

pole pre zadanie množstva - zobrazenie pola pre zadanie množstva. V prípade, že daná možnosť nebude aktívna, po kliknutí na tlačítko vloženia tovaru do košíka sa do košíka vloží množstvo nastavené v úprave produktu v položke "Povolený násobok množstva", prípadne 1 kus.

Informácie z nápovedy možnosti "informácia "v košíku""

informácia "v košíku" - pri produktoch, ktoré už má užívateľ v košíku sa zobrazí zelený box (trojuholník). Kliknutím na daný box sa v okne zobrazí obsah košíka aj s vyznačením konkrétneho produktu.

Informácie z nápovedy možnosti "textové tlačítko košíka"

textové tlačítko košíka - namiesto malého tlačítka s ikonkou košíka, pre vloženie produktu do košíka sa zobrazí veľké tlačítko s textom vloženia do košíka. Pre využitie danej možnosti je zároveň nutné mať aktívnu možnosť tlačítko košíka. V tlačítku sa zobrazí niektorý z nasledujúcich textov:

 • Vložiť do košíka - ak je možné produkt zakúpiť a nemá nastavené žiadne subvarianty či produkt nie je variantom.
 • Nastavenie variantov - ak má produkt nastavené subvarianty alebo je sám variantom.
 • Zobraziť detail - ak produkt nie je možné zakúpiť alebo je aktívna možnosť tlačítko "zobraziť detail".

Drobné zmeny vo všetkých troch druhoch zoznamu produktov (obrázkový, tabuľkový, riadkový).

PríkladTip na zmenu vzhľaduAk do sekcie Nastavenia / Special CSS vložíte nasledujúci CSS kód, obrázkový zoznam produktov sa zlúči do mriežky. Po uložení nezabudnite obnoviť stránky klávesou F5 pre načítanie nových CSS štýlov..pl_image { grid-gap: 0; -webkit-grid-gap: 0; -moz-grid-gap: 0; -o-grid-gap: 0; -ms-grid-gap: 0; }

Nákupný košík

Nová možnosť tlačítko zobrazenia obsahu košíka v 2. kroku v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra nákupného košíka"

Informácie z nápovedy možnosti "tlačítko zobrazenia obsahu košíka v 2. kroku"

tlačítko zobrazenia obsahu košíka v 2. kroku - v 2. kroku košíka (výber dopravy a platby) sa zobrazí tlačítko pre zobrazenie položiek košíka.

Zmena vzhľadu základných informácií vo všetkých krokoch košíka:

(1. krok) Zoznam produktov informačných boxov.

(2. krok) Zoznam pre výber dopravy a platby.

(3. krok) Formuláre a informačné boxy v dodacích údajoch.

(4. krok) Zoznam produktov informačných boxov a súhrnné informácie.

(Odoslanie objednávky) Informácie zobrazujúce sa na ďakovnej stránke a po vykonaní úhrady. Na ďakovnej stránke sa aktuálne zobrazuje aj tlačítko pre náhľad vytvorenej objednávky.

Zmeny vzhľadu a funkcionalít pre výdajné miesta pre spôsoby dopravy:

 • Tlačítka pre "zobrazenie mapy" a "vyhľadaj najbližšie miesto" boli zjednotené do tlačítka "Zobraziť rozšírené vyhľadávanie". Len pre výdajné miesta, ktoré podporujú súradnice.
 • Zmena vzhľadu podkladu mapy so zobrazením výdajných miest.
 • Pridané vyhľadávanie výdajných miest s možnosťou okamžitého nastavenia výdajného miesta.
 • Po nabehnutí kurzoru myši na niektorý z bodov na mape sa zobrazia základné informácie o výdajnom mieste
 • Po kliknutí na niektorý z bodov na mape sa výdajné miesto nastaví
 • Po nastavení výdajného miesta sa zobrazia rozšírené informácie o výdajnom mieste aj s otváracou dobou. Len pre výdajné miesta, ktoré podporujú otváraciu dobu.

Profil užívateľa

Zjednotenie a úprava vzhľadu vo všetkých sekciách užívateľského profilu: nastavenia profilu, zoznam objednávok, náhľad objednávky, zoznam reklamácií, proces vytvorenia reklamácie, obľúbené, sledovania, odhlásenie z newsletteru.

Nový plugin "Informačné okná"

Plugin v sekcii Doplnky / Pluginy / Informačné okná slúži na vytvorenie dodatočných podrobných informácií pre rôzne položky, kde okamžité zobrazenie rozšírených informácií je nemožné alebo nežiadúce. Pri zvolenej položke sa najčastejšie vedľa názvu zobrazí tlačítko (ikonka) pre zobrazenie okna s detailnými informáciami. Informácie je možné nastaviť v akomkoľvek článku alebo editore textu vložením špeciálneho HTML kódu, nastavením v spôsobe dopravy a platby, v položkách formulárov a v parametroch produktu.

Informácie z nápovedy pluginu "Informačné okná"

Plugin slúži na vytvorenie dodatočných podrobných informácií pre rôzne položky, kde okamžité zobrazenie rozšírených informácií je nemožné alebo nežiadúce. Pri zvolenej položke sa najčastejšie vedľa názvu zobrazí tlačítko (ikonka) pre zobrazenie okna s detailnými informáciami.

Informácie je možné nastaviť napr.:

 • V akomkoľvek článku alebo editore textu vložením HTML kódu. Kód získate v sekcii Doplnky / Pluginy / Informačné okná v úprave   položky informačného okna po kliknutí na tlačítko  .
 • Spôsob dopravy - v sekcii Eshop / Doprava v úprave položky v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Informačné okno".
 • Spôsob platby - v sekcii Eshop / Platba v úprave položky v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Informačné okno".
 • Položka formulára - v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre v úprave položky formulára v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Informačné okno".
 • Parameter produktu - v sekcii Produkty / Parametre v úprave položky v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Informačné okno".
 • Skupiny subvariantov - v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu subvariantov v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "Informačné okno".
 • Položka modul Subvarianty - v sekcii Doplnky / Pluginy / Lišta v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať položku v otvorenom okne v položke "Typ" vyberte možnosť informačné okno.
 • Štítky produktov - v sekcii Produkty / Produkty po kliknutí na tlačítko   v úprave položky v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Informačné okno".
 • Menu položka - v sekcii Články / Menu v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať menu v záložke Základné údaje v položke "Typ menu položky" vyberte možnosť vlastná akcia (skript). Následne v položke "Skript (JS)". infoBox({ID});
  • Namiesto {ID} zadajte ID číslo, ktoré získate v úprave   informačného okna hneď za nadpisom.

Produkty

V sekcii Produkty / Produkty v úprave produktu v záložke Rozšírené bola pridaná položka "Priorita pre vyhľadávanie", ktorá slúži na to aby, sa dôležité produkty (napr. iPhone) zobrazili vo vyhľadávaní pred príslušenstvom, ktoré často v názve obsahuje rovnaké výrazy vyhľadávania (napr. obal pre iPhone).

Informácie z nápovedy položky "Priorita pre vyhľadávanie"

Priorita pre vyhľadávanie - v prípade aktívnej položky budú produkty vyhovujúce vyhľadávanému výrazu zobrazené pred produktami, ktoré danú položku nemajú aktívnu. Najčastejšie sa využíva v prípade, že máte v sortimente aj príslušenstvo k produktom, ktoré chcete vo vyhľadávaní zobraziť až za hlavnými produktami.

Doplnkovú možnosť nastavenie danej položky nájdete v sekcii Doplnky / Moduly / Vyhľadávanie v položke "Vyhľadávať len prioritné" (viac info v nápovede položky).

Právomoci modulov

V rozšírených nastaveniach niektorých modulov, v záložke Právomoci bola pridaná položka "Zobraziť len v košíku" pre zobrazenie modulu len v určitom kroku košíka. Môžete tak napr. modul Nákupný nabádač pre nabádanie dopravy zdarma zobraziť len v 1. a 2. kroku košíka, prípadne pomocou modulov Upozornenie či Text, si môžete zobraziť nejaké doplnkové informácie v požadovanom kroku košíka.

Správa súborov

Okno pre ukazateľ nahrávania súborov bolo redizajnované a vylepšené. Hlavne pri nahrávaní väčšieho množstva súborov oceníte celkový percentuálny ukazateľ dokončenia nahrávania. Súbory, ktoré sa úspešne nahrali z ukazateľa zmiznú a ostanú len súbory, ktoré sa ešte nahrávajú alebo alebo ich nebolo možné nahrať aj s informáciou o dôvode.

Diskusia k článkuKontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00